Dynastové I. (Seleukovci, Anatolie)

Seznamy vládců starého světa, I.

 

(pozdější panovníky a volené představitele s mapami a vlajkami středověkých, novověkých a moderních států viz vyčerpávající webovou encyklopedii worldstatesmen.org)

 

V této části:

 

i. Seleukovci, ii. Kommágéné, iii. Kappadokie, iv. Bíthýnie, v. Pontos, vi. Kilikie, vii. Bosporos Kimmerský, viii. Galatie, ix. Paflagonie, x. Attalovci

 

I. Seleukovští vládcové a usurpátoři, vládcové hellénistické Syrie

 

1. Seleukos I. Níkátór (samostatně)§ 305-292

 

2. Seleukos I. Níkátór a Antiochos I. Sótér§ 292-281

 

3. Antiochos I. Sótér a Seleukos§ 281-268

 

4. Antiochos I. Sótér a Antiochos II. Theos§ 268-261

 

5. Antiochos II. Theos§ 261-246

 

6. Seleukos II. Kalliníkos alias Pógón§ 246-225

 

7. Seleukos II. Kalliníkos a Seleukos (Alexandros) III. Sótér alias Keraunos§ ?-225

 

8. Seleukos III. Sótér§ 225-223

 

9. Antiochos III. Megas (I. samostatně)§ 223-211

 

10. Antiochos III. Megas a Antiochos, jeho syn§ 211-192

 

11. Antiochos III. Megas (II. samostatně)§ 192-189

 

12. Antiochos III. Megás a Seleukos IV. Filopatór§ 189-187

 

13. usurpátoři za Antiocha III.:§

                  Molón§ 221-220

                  Achaios (II.)§ 221-213

 

14. Seleukos IV. Filopatór§ 187-175

 

15. Antiochos, syn Seleuka IV.§ 175

 

16. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos vulgo Epifanés (I. samostatně)§ 175

 

17. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos a Antiochos, syn Seleuka IV.§ 175-170

 

18. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos (II. samostatně)§ 170-165

 

19. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos a Antiochos V. Eupatór§ 165-164

 

20. Antiochos V. Eupatór§ 164-162

 

21. Démétrios I. Sótér§ 165-150

 

22. usurpátoři za Démétria I.:§

                   Tímarchos, Král králů§ 161

                   Alexandros I. Theopatór Euergetés vulgo Balas§ 152-150

 

23. samostatná usurpace:§

                    Alexandros I. Theopatór Euergetés§ 150-146

 

24. intervence:§

                   Alexandros I. Theopatór Euergetés§ 146-145

                   Ptolemaios VI. Filométór I.§ 146

                   Démétrios II. Filadelfos Níkátór vulgo Níkátór (1. vláda)§ 146-145

 

25. Démétrios II. Filadelfos Níkátór (1. vláda, suverenní)§ 145

 

26. Démétrios II. Filadelfos Níkátór (1. vláda, s protikrálem)§ 145-141

 

27. usurpátoři za Démétria II.:§

                   Antiochos VI. Epifanés Dionýsos§ 145-142

                   Tryfón Autokratór, občansky Diodotos§ 142-137

 

28. Antiochos VII. Euergetés Sótér vulgo Sidétés§ 139-129

 

29. Démétrios II. Theos Níkátór (2. vláda)§ 130-125

 

30. usurpátor za Démétria II. (za 2. vlády):§

                   Alexandros II., občansky Zabinás§ 128-123

 

31. Kleopatrá Theá Euetériá, dcera Ptolemaia VI.§ 125-124

 

32. usurpace za Kleopatry Euetérie:§

Seleukos V. (narozen jako Démétrios)§ 125-124

 

33. Kleopatrá Theá Euetériá a Antiochos VIII. Epifanés Filométór Kalliníkos vulgo Grýpos§ 124-120

 

34. Antiochos VIII. Epifanés Filométór Kalliníkos§ 120-96

 

rozdělení Syrie na království potomků Démétria II. a jeho bratra Antiocha VII. (de facto):§ 114

 

a. vládci v Antiochii:

35. Antiochos IX. Filopatór vulgo Kýzikénos§ 114-95

36. Seleukos VI. Epifanés Níkátór, spojil celou doménu Seleukovců§ 95

37. Antiochos X. Eusebés Filopatór§ 95-83

 

b. vládci na syrském pobřeží a v Kilikii:

38. Seleukos VI. Epifanés Níkátór, cf. pod č. 36§ 96-95

39. Antiochos XI. Epifanés Filadelfos a Filippos I. Filadelfos§ 95

40. Filippos I. Epifanés Filadelfos§ 95-83

 

c. vládci v Damašku (do roku 84):

41. Démétrios III. Theos Filopatór Sótér vulgo Eukairos nebo Akairos§ 95-88

42. Antiochos XII. Epifanés Filopatór Kalliníkos vulgo Dionýsos§ 88-84

 

43. intervence:§

                 Tigránés I. Arménský, Král králů§ 83-69

 

44. Antiochos XIII. Eusebés vulgo Asiatikos§ 69-64

 

45. usurpátor za Antiocha XIII.:§

                  Filippos II. Filorhómaios§ 65-64

 

46. Seleukos VII. vulgo Kybiosaktés (není v pramenech titulován jako král, vládl mimo Antiocheji), poslední známý Seleukovec§ 64-56

 

47. S. P. Q. R.§ 64-34

 

48. Ptolemaios XVI. Filadelfos II.§ 34-30

 

49. S. P. Q. R.§ 30-636 n. l.

 

 

II. Vládcové Kommágény

(jinou následnost kommagénských dynastů po roce 31 viz v CSD roku 29)

 

1. Aroandés I. (Orontés)§

 

2. Artasmás (oba jen dynastové v Samosatách)§

 

3. Samos I. (již dynasta v Kommágéně)§ kolem r. 250

 

4. Arsamés (dynasta v Arménii)§

 

5. Aroandés II. (Orontés)§ kolem r. 200

 

6. Ptolemaios (první s královským titulem)§ 164-130

 

7. Samos II. Theosebés Dikaios (spolu s královnou Ísiás Filostorgos)§ 130-98

 

8. Mithridátés I. Kalliníkos§ 98-69

 

9. Antiochos I. Theos Dikaios Epifanés Filorhómaios Filellén§ 69-38

 

10. Mithridátés II.§ 38-31

 

11. Antiochos II.§ 31-29

 

12. Mithridátés III.§ 29-20

 

13. Antiochos III.§ 20-17 n. l.

 

14. S. P. Q. R.§ 17-38

 

15. Antiochos IV. Epifanés I.§ 38-72

 

16. Antiochos V. Epifanés II. a Antiochos VI. Kalliníkos§ ?

 

17. S. P. Q. R.§

[rod kommágénských dynastů měl nepochybně dlouhého trvání; cos. suff. roku 109 n. l. byl jistý C. Iulius Antiochus Epiphanes Philopappus/Gáios Iúlios Antiochos Epifanés Filopappos, syn C. Iulia Archelaa Antiocha Epiphana (asi vnuk Antiocha IV.) s Claudií Capitolinou (zemřel roku 116 n. l.) a cos. roku 431 n. l. byl Antiochus (z téhož rodu?)]

 

 

III. Ariaráthovští vládcové Kappadoků a usurpátoři

 

[dynastie odvozovala svůj původ od perského Kýra a Kambýsa v přímé linii: Gallos (?), Smerdis, Artam(e)nés, Anafás I., Anafás II., Datamés, Ariam(e)nés]

 

1. Ariaráthés I. (dynasta)§ 330-322

 

2. (diadochové:§

Eumenés z Kardie§ 322-321

Níkánór§ 321-311

Antigonos I. Monofthalmos§ 311-301)

 

3. Ariaráthés II. (dynasta)§ 301-280

 

4. Ariamenés (již královský titul)§ 280-230

 

5. Ariaráthés III.§ 230-220

 

6. Ariaráthés IV. Eusebés§ 220-164

 

7. Ariaráthés V. Eusebés Filopatór I. (narodil se jako Mithridátés)§ 164-130

 

8. (Orofernés Níkéforos)§ 159-156

 

9. Nýsa Láodiké§ 130-125

 

10. Ariaráthés VI. Epifanés Filopatór§ 125-111

 

11. Ariaráthés VII. Filométór§ 11-99

 

12. Ariaráthés VIII. Eusebés Filopatór II.§ 99-86

Ariaráthés VIII., 1. vláda§ 99-96

 

13. Ariaráthés IX.§ 98

 

14. Ariobarzánés I. Filorhómaios§ 96-62

Ariobarzánés I, 1. vláda§ 96-93

Ariaráthés VIII., 2. vláda§ 93-92

Ariobarzánés I., 2. vláda§ 92-90

Ariaráthés VIII., 3. vláda§ 90-89

Ariobarzánés I., 3. vláda§ 89

Ariaráthés VIII., 4. vláda§ 89-86

interregnum§ 86-85

Ariobarzánés I., 4. vláda§ 85-83

římská okupace§ 83-82

Ariobarzánés I., 5. vláda§ 82-67

armenská okupace§ 67-66

Ariobarzánés I., 6. vláda§ 66-62

 

15. Ariobarzánés II. Filopatór§ 62-52

 

16. Ariobarzánés III. Eusebés Filorhómaios§ 52-42

 

17. Ariaráthés X. Eusebés Filadelfos§ 42-36

 

18. Archeláos Filopatris Ktistés§ 36-17 n.l.

 

19. S. P. Q. R.§

 

 

IV. Královská dynastie Bíthýnů

 

1. Doidalsés, dynasta§ konec 5. st.

 

2. Boteirás, dynasta§ zač. 4. st.

 

3. Bás, dynasta§ 377-327

 

4. Zipoités I., dynasta, od r. 297/6 král§ 327-280

 

5. Níkomédés I.§ 280-246

 

6. (Zipoités II.§ 280-277)

 

7. Ziaélás§ 246-229

 

8. Prúsiás I. Chólos§ 229-182

 

9. Prúsiás II. Kynégos§ 182-149

 

10. Níkomédés II. Epifanés§ 149-95

 

11. Níkomédés III. Euergetés Filopatór§ 95-74

 

12. (Níkomédés IV. Filopatór - Sókratés Chréstos§ 91-89)

 

13. Níkomédés V.§ 74

 

14. S. P. Q. R.§

 

 

V. Vládcové království Pontos

 

1. Orontobatés n. Rhodobatés§ zač. 4. st.

 

2. Mithridátés I.§ zemř. 362

 

3. Ariobarzénés I. (vše dynastové)§ 362-337

 

4. Mithridátés II., dynasta v Kiu§ 337-302

 

5. Mithridátés III. Ktistés, král§ 302-266

 

6. Ariobarzánés II.§ 266-249

 

7. Mithridátés IV. Filopatór Filadelfos§ 249-190

 

8. Farnakés I.§ 190-169

 

9. Mithridátés V. Euergetés§ 169-121

 

10. Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos§ 121-63

 

11. západní část: S. P. Q. R. (připojena k Provincii Bithynia)§ od roku 64

12. východní část: S. P. Q. R.§ 64-46

 

13. Farnakés II.§ 47

13.a. Mithridátés z Pergamu§ 47-46 

14. Dáreios, král. titul§ 46-36 (?)

[14.a. Arsakés§ 36] 

15. Polemón I. Eusebés§ 36-8

 

16. Pýthodóris§ 8 př. n. l.-22 n. l.

 

17. Antónia Tryfaina§ 22 n. l.-49 n. l.

 

18. Polemón II. (od roku 38-49 král Bosporu)§ 49-64

 

19. S. P. Q. R.§

 

 

VI. Králové Kiliků

 

1. Tarkondimotos I. Filantónios§ 64-31

 

2. Filopatór (= Tarkondimotos II. Fil.)§ 31-30

 

3. Tarkondimotos III.§ 30-17 n.l.

 

4. S. P. Q. R.§ 17-42

 

5. Polemón II. Pontský§ 42-64

 

6. S. P. Q. R.§

 

 

VII. Archonti a králové v Pantikapaiu, vládcové Bosporské říše

 

a. Spartokovci

 

1. Spartokos I.§ 438-433

 

2. Seleukos§ 433-393

 

3. Satyros I. (spoluvládce)§ (433), 393-389

 

4. Leukón I.§ 389-349

 

5. Spartokos II.§ 349-344

 

6. Pairisados I. (spoluvládce)§ (349), 344-310

 

7. Satyros II.§ 310-309

 

8. Prytanis§ 309

 

9. Eumélos (poslední archón)§ 309-304

 

10. Spartokos III. (král. titul)§ 304-284

 

11. Pairisados II.§ 284-245

 

12. Spartokos IV.§ 245-215

 

13. Kamasaryé Filoteknos a Pairisados III.§ 215-190

 

14. Kamasaryé Filoteknos a Pairisados IV. Filométór§ 190-po r. 175

 

15. Pairisados IV. Filométór§ po r. 175-160

 

16. Spartokos V. a Leukón II.§ "krátce"

 

17. Leukón II.§ do asi 150

 

18. Hygiainón (archón)§ (roční) úřední období

 

19. Pairisados V. (poslední z dynastie Spartokovců, král. titul)§ do 108

 

20. Saumakos (I.)§ 108-107

 

b. Mithridátovci

 

21. Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos Pontský (Mithridátés I., první personální unie s Královstvím Pontu)§ 107-80

 

22. Macharés§ 80-65

 

Mithridátés VI., druhá vláda§ 65-63

 

23. Farnakés II. Basileus basileón megas, v r. 47 druhá personální unie s Pontem§ 63-46

 

24. Asandros (král od r. 44)§ 46-19: Ti. Iúlios A. Filokaisar Rhómaios

 

25. Dynamis§ 19-15

 

26. Polemón I. Eusebés Pontský a Dynamis§ 15-14

 

27. Polemón I. Eusebés Pontský (třetí personální unie s Královstvím Pontu)§ 14-8

 

28. Aspúrgos§ 8 př. n. l.-38 n. l.

 

29. Mithridátés III.§ 38-45

 

30. Kotys I.§ 45-63: až do konce dynastie plným jménem Ti. Iúlios NN Filokaisar Filorhómaios Eusebés

 

31. provincie S. P. Q. R.§ 63-68

 

32. Rhéskúporis I.§ 68-c. 90

 

33. Sauromatés I.§ c. 90-123

 

34. Kotys II.§ 123-132

 

35. Rhoimétalkés§ 132-153

 

36. Eupatór§ 153-c. 170

 

37. Sauromatés II.§ c. 170-210

 

38. Rhéskúporis II.§ 210-227

 

39. Rhéskúporis III., jeho spoluvládce (?)§ do 227

 

40. Kotys III.§ 227-234

 

41. Sauromatés III., jeho spoluvládce§ do c. 232

 

42. Rhéskúporis IV., spoluvládce Kotya III.§ c. 232-234

 

43. Ininthiméos, krátce spoluvládce Kotya III., pak panovník§ 234-c. 240

 

44. Rhéskúporis V.§ c. 240-276

 

45. Farsanzés, jeho spoluvládce§ ?-c. 254

 

46. Syngés, spoluvládce č. 44§ c. 254-256

 

47. Teiranés, spoluvládce č. 44 do 276, pak panovník§ 276-279

 

48. Sauromatés IV., spoluvládce č. 47§ 276

 

49. Thothórsés, spoluvládce č. 44 od 276, panovník§ 279-308

 

50. Rhéskúporis VI., spoluvládce č. 49 od roku 303§ 308-342

 

51. Rhadamasadés, spovládce č. 50§ 308-323

 

konec mincovní ražby známe ještě jména Chédosbios, snad další syn Rhéskúporida IV., a asi dva Sauromatové§

 

V datování vládců Bosporské říše panuje značná nejednota. Zde příkladem interpretace odlišná (o Bosporské říši je nedostatek písemných pramenů, příslušné údaje se získávají z materiálů epigrafických a numismatických):

 

........

Pairisados II.§ 284/3-c. 245

Spartokos IV.§ c. 245-240

Leukón II§ 240-220

Hygiainón§ 220-200

Spartokos V.§ 200-180

Pairisados III.§ 180-150

Pairisados IV.§ 150-125

Pairisados V.§ 125-109

(interregnum)§

Mithridátés VI.§ 107-63

Farnakés II.§ 46-47

Asandros§ 47-17

Dynamis, první vláda§ 17-16

Scribonius§ 15?

Polemón I. Pontský§ 14-8

Dynamis, druhá vláda§ 8-7/8 n.l.

neznámý král§ 2 roky

Aspúrgos§ 10/11 n.l.-37/8 n.l.

atd.§

 

 

VIII. Králové Galatů

 

1. Déiotaros I., první vláda§ 64-58

 

2. Brogitaros§ 58-53

 

Déiotaros I., druhá vláda§ 53-41

 

(interregnum)§

 

3. Kastór (II.)§ 40-36

 

4. Amyntás (byl i králem Lykáonů, Isaurů, Pamfylů a v západní Kilikii)§ 36-25

 

5. S. P. Q. R.§ od r. 25

 

 

IX. Králové Paflagonů

 

1. Pylaimenés I. (jen dynasta?)§ před r. 132-107

 

2. Pylaimenés II. Euergetés§ 107-96

 

3. rozpad na místní dynasty§ 96-64

 

4. rozděleno mezi dynasty a Galaty§ 64-36

 

5. Déiotaros (IV.) Filadelfos a Adobogiona (II.), v galatské části§ 36-31

 

6. Déiotaros (IV.) Filadelfos a Déiotaros (V.) Filopatór31-5

 

7. připojeno k Provincii Galatia§ r. 5

 

 

X. Attalovští králové, vládcové v Pergamu

 

1. Filetairos z Tia, dynasta§ 283-263

 

2. Eumenés I., přijal král. titul.§ 263-241

 

3. Attalos I. Sótér§ 241-197

 

4. Eumenés II. Sótér§ 197-159

 

5. Attalos II. Filadelfos§ 172, 159-138

 

6. Attalos III. Filométór§ 138-133

 

7. Eumenés III. Filopatór (Androníkos)§ 133-129

 

8. S. P. Q. R., Provincia Asia§