Dynastové VIIII. (Egypťané 2)

 

Seznamy vládců starého světa, viiii.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (b)

 

 

Střední říše

(XI. - XII. dynastie, 2040 - 1786)

 

92. Hor Sanchtowejef Sanchkare Mentuhotpe III.§ 2010 - 1998

93. Hor Nebtowej, Nebtowejre Mentuhotpe IV.§ 1998 - 1991

 

XII. dynastie (1991 - 1786)

 

94. Hor Sehetepibre I. Amenemhet I., řec. Ammenemés I.§ 1991 - 1962

95. Hor Cheperkare Senvosret I. (Senusert), řec. Sésostris I. § 1972 - 1962 jako spoluvládce svého otce

Hor Cheperkare Senvosret I. (Senusert), řec. Sésostris I.§ 1962 - 1929 vládl sám

Hor Cheperkare Senwosret I. (Senusert), řec. Sésostris I.§ 1929 - 1928 jako spoluvládce se svým synem, čís. 96.

96. Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1929 - 1928 jako spoluvládce svého otce, čís. 95.

Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1928 - 1897 vládl sám

Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1897 - 1895 jako spoluvládce se svým synem, čís. 97.

97. Hor Chacheperre Senwosret II., řec. Sésostris II.§ 1897 - 1895 jako spoluvládce svého otce, čís. 96.

Hor Chacheperre Senwosret II., řec. Sésostris II.§ 1895 - 1878 vládl sám

98. Hor Chakaure Senwosret III., řec. Sésostris III. (od něho vládla dynastie z Itž-towej)§ 1878 - 1843

99. Hor Nejmare Amenemhet III., řec. Ammerés§ 1843 - 1798 vládl sám

Hor Nejmare Amenemhet III., řec. Ammerés§ 1798 - 1797 jako spoluvládce svého syna, čís. 100

100. Hor Macherure Amenemhet IV., řec. Ammenemés III.§ 1798 - 1797 jako spoluvládce svého otce, čís. 99

Hor Macherure Amenemhet IV., řec. Ammenemés III.§ 1797 - 1790 vládl sám

101. Hor Merjetre Sobchare, rozená jako Sobkneferu, řec. Skemiofris (královna, poslední panovník dynastie)§ 1790 - 1786

 

Druhé mezidobí

(XIII. - XVII. dynastie, 1786 - 1570)

 

XIII. dynastie

(1786 - 1633, sídelním městem Itž-towej a Memfis)

 

102. Hor Sechemre I. Chutowej Amenemhet V. Sobkhotpe I.§ 1786 - 1781 + x

103. Hor Sechemkare I. Amenemhet VI. Senbuef§ ? - cca. 1770

104. Hor Sehetepibre II. Amenemhet VII.§ jeden rok

105. Hor Sanchibre Amenej Antef/Anjotef/Intef IV. Amenemhet VIII. (podle Turinského kanonu šestý panovník dynastie; další králové nejsou historicky doložení - následovali až do roku cca. 1740:)§ ?

106. Hor Hetepibre Amu Sihornedžherjotef§ ?

107. Sobkhotpe II. (podle Turinského kanonu jedenáctý panovník XIII. dynastie)§ ?

108. Renseneb§ ?

109. Awibre Hor§ ?

110. Sedžefrekare Kay Amenemhet IX.§ ?

111. Chutowejre Ugaf, resp. Re Chutowej§ ?

112. Seneferibre Senwosret IV.§ ?

113. Userkare II. Chendžer (Neegypťan)§ ?

114. Semenchkare I.§ ? - cca. 1750

115. Sechemre II. Wadžchau Sobkemsaf I.§ cca. 1750 - 1743

116. Sechemre III. Sewadžtowej Sobkhotpe III.§ cca. 1743 - 1740

117. Neferhotpe I.§ cca. 1740 - 1730

118. Sihathor§ krátce

119. Chaneferre Sobkhotpe IV., řec. Chenefrés§ cca. 1730 - 1720

120. Hor Chaanchre Sobkhotpe V.§ ?

121. Hor Mersechemre Neferhotpe II.§ ?

122. Hor Chahetepre Sobkhotpe VI.§ ?

123. Hor Sechemre IV. Sanchtowej Neferhotpe III. (první z králů, který se dal korunovat „modrou korunou“ - za něho byla obsazena celá východní část Delty tzv. Hyksosy, kteří měli sídelní město v Hatwaret, řec. Avaris-Tanis, pozdější Pi-Ramesse)§ ? - 1711

124. Hor Wahibre Jajeti (= Kesir Jajeti)§ 1711 - 1700

125. Hor Merneferre Ij (byl již vasalem Hyksosů)§ 1700 - 1676

126. Hor Mernetepre Ini§ 1676 - 1674

127. Hor Džedneferre Dudimose I., řec. Tútimaios§ ?

128. Hor Džedhetepre Dudimose II.§ ?

129. Hor Sewahenre Senebmin§ ?

130. Hor Merjanchre Mentuhotpe V.§ ?

131. Hor Džedanchre Mentuemsaf§ ?

132. Hor Menachre Senaajeb§ ?

133. Hor Nehsej (poslední král XIII. dynastie, „vládl“ v Avaridě, sídle Hyksosů)§ ? - do 1633

pokračováním XIII. dynastie je dynastie XVII. (II. thébská)

 

XIV. dynastie, Xojská říše, západní Delta

(1786 - 1603)

 

jména 76 místních panovníků jsou známa jen z Manethona a z Turinského kanonu, téměř bez historických památek. Posledním panovníkem „dynastie“ byl

141. Bebnem či Bebhem (Asiat)§ jeho vláda skončila 1603

 

Vláda Hyksosů

(XV. - XVI. dynastie, 1720 - 1567, vládly paralelně)

XV. dynastie, „Velcí“ Hyksosové

(sídelním městem Avaris, kde od 1720 vládli hyksoští šejkové)

 

134. Aqen (první známý hyksoský král)

135. Šarek či Šalek, Hor Majebre Šeši, řec. Salitis§ 1673 - 1662

136. Jak-Baal či Jaked-Baal, Hor Meruserre Jakubher, řec. Bnón či Beón§ 1662 - 1655

137. Chjan či Chajana, Hor Seuserenre, řec. Iannás či Staan§ 1655 - 1615

138. Aa-user-re, Auserre, řec. Apofis I.§ 1615 - 1570

139. Aqenre, řec. Apofis II.§ 1570 - 1567

140. Asebre Chamudj (?), řec. Archlés či Assis (pak byli Hyksosové králem XVIII. dynastie Ahmosem I. vytlačeni zpět do Palestiny a zde vyhubeni)§ krátce 1567

 

XVI. dynastie, „Malí“ Hyksosové

(bez časových údajů, lokální knížata jednotlivých kmenů:)

 

(čís. 141 vide XIV. dynastii)

142. Anather

143. Semqen

144. Chauserre

145. Seket

146. Ahetepre

147. Sechaenre

148. Amu

149. Nebchepešru Apofis III. (poslední ze XVI. dynastie)§ kolem 1567

 

XVII. dynastie, II. thébská

(cca. 1650 - 1567, sídelním městem Théby; je pokračováním dynastie XIII, která existovala v Horním Egyptu do roku 1633)

 

150. Hor Sechemre V. Wahchau Rehotpe§ cca. 1650 - 1647

151. Hor Sechemre VI. Wepmaat Antef/Anjotef V. („Starší“)§ 1647 - 1645

152. Hor Sechemre VII. Heruhirmaat Antef/Anjotef VI. („Mladší“)§ 1645 - 1644

153. Hor Sechemre VIII. Šedtowej Sobkemsaf II.§ 1644 - 1629

154. Hor Sechemre IX. Sementowej Thutž/Džehutej§ 1629 - 1628

155. Hor Sanchenre Mentuhotpe VI.§ 1628 - 1627

156. Hor Sewadženre Nebirjerawet I.§ 1627 - 1621

157. Hor Neferkare IX. Nebirjerawet II.§ krátce 1621

158. Hor Semenmedžitre§ cca. 1620

159. Hor Senserenre (= Userenre?)§ 1620 - 1608

160. Hor Sechemre X. Šedwast§ 1608 - 1605

161. Hor Nubcheperre Antef/Anjotef VII.§ 1605 - cca. 1600

162. Hor Senachtenre§ ?

163. Hor Seqenenre I. Tao I. („Starší“, současník Apofia I.)§ ?

164. Hor Seqenenre II. Tao II. („Udatný“)§ ? - 1577

165. Hor Wadžcheperre Kamose§ 1577 - 1570