W

Wádí Allaq, území v Dódekaschoinu se zlatými doly§ 186

Wádí Chárid, v Jemenu§ 24
Wádí Nedžrán, tamt鞧 24
Wádí Qumrán§ viz Qumrán
Wádí Músa, viz Petrá

Wahjebre (Haibre), řec. Apriés, hebr. Hophra, eg. k.§ 589, 574, 573, 571, 570, 568, 530

Wales, označení pro zemi obývanou Kelty od 5. st. n. l., které zavedli Anglosasové (kelt. Cymru/Kymru, „tuzemci“, srov. pod Kimbrové), středověké království v Britannii§ 54 a viz sub Britannia

Walwatta, kníže Filistínů§ viz Allyatés z Lýdie

Wandalové, vide Vandalové

Wang, císařovna Süanova§ 74

Wang, císařovna Pchingova, dc. Wang Manga§ 1-

Wang Č'/Wang Zhi, milenka a císařovna Ťinga z Chanů, m. císaře Wu§ 157

Wang Čeng-ťün/Zhenjun, císařovna Jüanova, m. Čhenga§ 49, 33, 7

Wang Che z Čchin§ 257

Wang Chuej/Hui, chanský generál§ 133

Wang Jü/Yu, s. Wang Manga§ 1-

Wang Mang, ministr a císař, synovec císařovny Wangové§ 7, 1-

Wang Pao/Bao, z C'-jangu, literát§ 59

Wang Ťien/Jian, vojevůdce Čchinů§ 228, 225, 223

Wanggomsong, Wanggeomseong, hl. m. starokorejského státu (Ko-)Čoson, nejstarší z korejských měst, dn. neznámé polohy (buď kdesi v okolí dn. Pchjongjangu, nebo přímo jeho předchůdce, popř. v dn. Číně§ 196, 105


Warpalawas z Tuchany (Tyána), ass. Urballa, syrochet. k.§ 740

Washington, George, viz hérós

Wassurme, Waššurme (Wašu-šarma), k. v Tabal, syn Tuata§ 740, 738

Wauš, h. v Íránu, snad Sehend již. od Tabrízu§ 714

Wawat, viz Núbie

Weichsel§ viz Visla

Wej/Wei, dva čín. státní útvary:§
Wej „větší“§ 771, 720, 441, 408, 403, 370, 333, 332, 298, 293, 285, 254, 247, 225, 209, 196
Wej „menší“§ 453, 315, 209

Wej, šlechtický rod§ 1-

 

Wej C'-fu/Wei Zifu, zpěvačka a císařovna Wuova§ 141, 91

 

Wej Čching/Wei Qing, chanský generál§ 133

 

Wej Jang, ministr z Čchin§ 293, 288, 266, 258

Wej-lej-wang z Čou, císař, pinyin Wei Lei-wang§ 426, 403, 402

Wej Man/Man, korejsky Wiman, generál a k.§ 196, 105

 

Wej-tchu-čchi/Weijtuqi, kr. v Kroránu, b. An-kueje§ 128

 

Weliku, země na sev. Armenie§ 754, 742

Wen, čín. císař, rod. jménem Liou Cheng/Liu Heng z Taj/Dai§ 180, 177, 169, 157

Wen z Ťin, vévoda, jeden z pěti hegemonů§ 685, 637, 633, 632 

Weser§ = Visurgis

Wéset, Jižní město§ vide Thébai

wezír, vezír, první ministr egyptského panovníka, z turecké podoby arab. al-wazír, eg. tatej/catej§ např. 730, 664, 570, 380
Král půjčoval půdu a majetky s úřady (nejvyšším úředníkem a zástupcem krále v administrativě byl wezír/vezír. Systém neznal pojem soukromého vlastnictví, neznal peníze a daně naturální, vše bylo krále. Od střední říše byl jižní a severní wezír. Srov. assyrského turtána.

Winchester§ = Venta Belgárum

Wišdiš, část země Mannai§ 719, 714

Wen z Ťin, k.§ 685, 637, 632, 628, 613

Westgoten, Wisigóti§ vide Visigóti

Wo-jan-čchu-ti/Woyanqudi, čchan-jü Hunů, o. Žun-čena, Chu Chan-jea a Č'-Č'ho§ 53

 

Wu, stát v Číně§ 771, 572, 520, 514, 496, 473, 154

Wu, chanský císař, Wu-ti§ = Liou Čche/Liu Che

Wu-kuej/Wukui, vévoda z Čchi§ 643

 

Wu-ling z Čao, k.§ 308

wu-pa, „doba Pěti vůdců/hegemonů“, období čínských dějin§ 685, 643, 591

Wu-wang z Čchin, k.§ 311, 308, 307

Wusun, národ ve Vnitřní Asii sídlící jihovýchodně od Balchašského jezera§ 200, 177, 74, 53

Jeho jazyková příslušnost zůstává záhadou, mnoho naznačuje, že patřili do íránské jazykové skupiny a že Wusunové byli často rusovlasí, světlé pleti a modrých očí. Jindy ovšem bývají pokládáni za jeden z pranárodů turkických. Podmaněni Huny někdy na začátku druhého století př. n. l. se později stali spojenci čínských císařů a pak poplatníků. Začátkem pátého století n. l. jejich stát vyvrátili altajští Žou-žanové a zbytky Wusunů unikli do Pamíru, kde se asimilovali se Saky. Bývají pokládáni za Hérodotovy Issédony, východní Skythy na Altaji.

 

Wu Žuej/Wu Rui, protičchingovský povstalec§ 196