Přílohy

Oddíl "přílohy" obsahuje rozsáhlé doplňující informace k naší Chronografii z viditelné "královské" politiky i prostého života.
Vedle seznamů panovníků, epónymních úředníků, mincovní ražby, která kdysi zastupovala mimo jiné výsostné symboly novověké, jsou v přílohách staré kalendáře se svátečními dny, jmény bohů, nejužívanější míry a váhy a také pojednání o tom, jak se co přepisuje a čte. Pro všechny, kteří mají o starou dobu hlubší zájem, je připojena bibliografie soustředěná na hellénismus, v řadě oborů v podstatě úplná (vedena do roku 1975, pozdější práce zahrnuty výběrově a samy o sobě obsahují vyčerpávající soupisy konsultované a pojednávané literatury). 

recko_map

Pro lepší představu o podobě starého světa patří do příloh Kleió sada hodnotných map. Zde na ukázku mapa ze zcela jiného období, ze začátků novodobého Řeckého království v územním rozsahu z let 1881-1913 (Wagner a Debes, Leipzig). Červeně podtržené lokality vyznačují zastávky řeckých paroplavebních společností. • Mapy starého světa jsou z klasických děl Heinricha Kieperta, Formae orbis antiqui, Berlin 1893 sqq., a Alberta van Kampena, Atlas antiquus ("Taschen-Atlas"), Gotha 1893. Drobné mapky jsou z příručky F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas, Wien 1918 (33. vydání).