Co-Cy

 

L. Coccéius Auctus, propuštěnec, architekt Pantheonu§ 27-, 64+

C. Coccéius Balbus§ cos. suff. 39

L. Coccéius Nerva z Narnie, praprastrýc císaře Nervy, přítel Antónia a Octaviána, strůjce jejich smírů v Brundisiu a Tarentu§ 40, 30+ 

M. Coccéius Nerva, řec. Nerbás§ 1. císařův praděd, cos. 36, 30+; 2. císařův děd, přítel Tiberiův, 26+, 30+; 3. prínceps, 28-, 30+, 65+, 68+, 69+, cos. 71+, 82+, 85+, 90+, 96 až 100+, 102+, 112+, 118+, 122+, 126+, 133+, 138+, 180+, 217+        

Sex. Coccéius Sevériánus Honórínus§ cos. suff. 147+ 

Cocosatové, lat. Cocosatés, lid aquitánský§ 56 

códex grégoriánus, "řehořovský soupis"§ viz Grégorius 

códex Iústiniání§ 451, 290+ 

códex theodosiánus§ 451, 290+, 391+  

Ser. Codrus§ viz Cordus 

Coedus, propuštěnec Vérův§ 166+ 

Coela§ viz Koila

Coelia Concordia, poslední hlavní vestálka/vestális máxima§ 382+ 

Coelius, senátor§ viz Caelius

C. Coelius n. Caelius, Antóniův nauarch§ 31

L. Coelius Antipater, historik§ 150

P. Coelius Apollináris§ 1. cos. suff. 111+; 2. cos. ord. 169+  

P. Coelius Balbínus Vibullius Pius§ cos. ord. 137+ 

C. Coelius Caldus n. C. Caelius Caldus§ 139, 136, 119, praet. 107, cos. 94, 83 

L. Coelius Féstus§ cos. suff. 148+ 

L. Coelius Rúfus§ cos. suff. 119+ 

M. Coelius Víniciánus, "Licinius" u Plútarcha, tr. pl., praetor, správce Pontu§ 54, 53, 47 

Cogidubnus, Cogidumnus n. Togidubnus, kníže Régínů, dosazený Římany za knížete Atrebatů a brit. Belgů, jako řím. občan Ti. Claudius Cogidubnus§ 43+, 50+ 

cohortés urbánae§ viz policie

Colchester, m. v Anglii§ viz Camulodúnum

Colenda§ viz Kolenda 

Coligny, m. v départementu Ain, slovo z Colónia, nevíme jak᧠100+ a viz Bohové & svátky ii.

Collátia, sabínské m. v Latiu, v Augustově době již jen ves, dn. snad Castello di Lunghezza§ 585, 510 

Osada Alby Longy, zmizela beze stop, dnes snad pod Castello di Lunghezza n. Castellaccio

Collcial, m. Nubela Maurského, bába Fírmova§ 372+ 

collégia iuvenum§ 59+ a viz pod legionáři 

collégium, spolek, klub, společenství§ viz pod volby a spolky

Collína, tribus v Římě§ 578, 220

Collínská brána, porta collína§ 483, 244, 211, 133  

Colónia§ viz Coligny 

Colónia Augusta Rauracórum§ viz pod Augusta Raurica

Colónia Augusta Tróadensis§ viz Alexandreia v Tróadě

Colónia Claudia Ára Agrippinensium/CCAA§ viz pod Ára Ubiórum, Ubiové a Germáni

Colónia Cópia Felix Múnátia Lugdúnum§ viz pod Lugdúnum

Colónia Iúlia Concordia§ viz Karthágo

Colónia Iúlia Nóbilis§ viz Knóssos 

Colónia Lúcia Annia Commodiána§ viz Řím 

Colónia Pietás Iúlia§ viz Pola

Colónia Caesaréa§ viz Caesaréa ve Frygii

Colónia Ulpia Tráiána, dobová zkratka CUT, dř. asi Cibernodúnum, dn. Xanten v NRW§ 8-, 352+ a viz pod Trícénsimae 

M. Colónius, správce majetku L. Canínia Galla§ 60

colónus§ viz pod nájemce půdy

Colorado, spolkový stát Ameriky§ 5500 

Colosseum§ 64+, 67+, 70+, 72+, 80+, 86+, 90+, 133+, 138+, 217+, 249+, 315+ a viz pod divadla a křesťanství

Colossus, obří socha, která dala jméno Colosseu§ 67+, 75+, 133+, 190+ a viz pod kolossové v Římě a Sedm divů (2) 

Colossus na Esquilínu Gallienův§ 268+ 

columna róstráta, na Capitóliu, na Foru§ 260, 255 

Combulteria, m. v Kampánii, dn. ruiny mezi obcemi Dragoni a Alvignano§ 215 

comes, druh, průvodce, dvořan, comes Augustí/príncipis, titul z císařské doby§ viz pod prínceps

comics, první v Evropě§ viz pod malíři (2)

Cominium, samnitské m., dn. Valle di Comino§ 293, 291 

C. & P. Cominius, žalobci v Římě§ 67

Postumus Cominius Auruncus§ viz Postumus

C. Cominius Leugas, podnikatel v kamenictví v ET§ 18+ 

M. Cominius Secundus§ cos. suff. 151+ 

comitáténsés, "doprovodní, dvorské", armádní jednotky rychlého nasazení umístěné za hraničními oddíly§ 293+ 

comitia cúriáta, centuriáta a tribúta§ viz komicie atd.

comitiális morbus§ viz epilépsis

comitium, sněmovní prostor před cúrií v Římě§ 640, 616, 508, 451, 290, 100, 59 a srov. pod concilium 

Commercium, burgus na Istru v Pannonii polohy neznámé§ 371+

Commius, Kommios, vládce gallských i britských Atrebatů§ 55 - 51-, 42+ 

Lze se domnívat, že měl stejnojmenného syna, vládnoucího v Británii§ viz rok 54

Commodus, prínceps§ viz M. Aurélius Commodus 

"commodisace" říše§ 190+ 

Comosicus, dácký dynasta§ 44

compitália, svátek po sáturnáliích, compitálicií lúdí, collegia compitálica§ 578, 99, 66, 64, 58, 7 a viz Bohové & svátky x

Compsa, m. Hirpínů v Samniu na hranicích s Lúkánií, dn. Conza della Campania, nedaleko ležel hrad/castellum compsánum, rukopis. capsanum n. carisanum n. § 216, 214, 48

Compulteria, m. v Samniu, dn. u obcí Dragoni a Alvignano v prov. Caserta v regionu Campania§ 214 

Cómum, m. v Cisalpínské Gallii na jezeru Lárius (lacus)/Comském j., dn. Como§ 600, 222, 196, 59, 44-, 23+, 68+, 97+, 354+, 360+     

Rodiště legáta a konsulára C. Vergínia Rúfa. Osada původně asi kelt. Cenomanů trpěla nájezdy Raetů, alpských Keltů, roku 89 ji obnovil a osadníky posílil cos. Cn. Pompéius Strabó, otec Pompéia Magna, po něm přivedl další tři tisíce osadníků jistý C. Scípió (celé jméno neznáme) a někdy po roce 59 C. Iúlius Caesar římskou osadu posílil zavedením vojenské kolonie Novum Cómum/Neon Kómon, Neokómítai, a usadil tu pět tisíc nových osadníků, z toho pět set bylo Hellénů; odkud byli, nevíme. Osadu vybavil latinským právem, tím pádem se stali římskými občany, pokud zastávali rok nějaký úřad, což nerespektoval konsul roku 51 M. Claudius Marcellus, když dal jednoho z nich zbičovat, nevíme proč, aby mimo jiné též urazil Caesara.   

concilium plébis, lidový sněm, v Římě§ 494, 471, 287 a viz comitia plébis tribúta

Concolitánus, Konkolitános, vůdce Keltů v Itálii§ 232, 225

Conconnetodumnus z Carnutů, velmož§ 52 

Concordia, řec. Homonoiá, Svornost, Concordia Augusta, viz pod Bohové a jejich svátky§ 367, 215, 164, 121, 88, 63, 46, 44, 40, 27, 7 (obě Concordie), 6-, 10+, 12+, 69+, 238+  

Condrúsové, lat. Condrúsí, Belgové germánského rodu§ 57, 56 

confarreátió, sňatek s obřadem špaldového koláče§ 87

congiárium§ viz pod dónátívum

Congonnetiacus, s. Bituitův, arvernský princ§ 121

Conistorgis§ viz K-

Connoba§ viz Konnobás

Conribilón, kníže hispánských Vakkajů§ 193

Consabra, Consabura, řec. Kondabora, m. Carpetánů, dn. ruiny u Consuegra jižně od Toleda§ 75

Consentia, sídel. m. Bruttiů, dn. Consenza, roku 410 n. l. zde byl v potoce Buxentius, Buxentínus, pozd. Busentínus, dn. Busento pohřben Alarich I. Visigotský; říčka má jméno podle původně messénské osady Pyxús, lat. Buxentum§ 357, 333, 215, 204, 194, 40    

Cónsidius, publikán§ 96

C. Cónsidius Longus, praetor, pompéján§ 47, 46 

Q. Cónsilius/Cónsidius, tr. pl.§ 476 

Consingis§ viz Ditizélé I. 

cónsistórium, pův. "shromaždiště", za dominátu "vládní kabinet císařův" sestávající s civilních a armádních magistrů§ 304+ 

Cónstáns, trůnním jménem Flávius Iúlius C., s. Cónstantína I.§ 247+, 259+, 293+, 300+, 320+, 329+, 337+, 338+, 340 až 344+, 347+, 350+  

Cónstantia, celým jménem Flávia Iúlia C., d. Cónstantia I. s Theodórou, ses. Dalmatia, Cónstantia a Hannibaliána, manž. imp. Licinia, m. Valeria Liciniána Licinia§ 293+, 311+, 313+, 316+, 324+, 325+     

Cónstantia, celým jménem Flávia Máxima Cónstantia, d. Cónstantia II. s Faustínou, manž. Grátiánova§ 361+, 365+, 373+   

Cónstantia, m.§ viz Maiuma 

Cónstantiánus, správce císař. stájí/tribúnus stabulí, b. Cerialův a Iústínin, manž. Valentiniána I.§ 369+, 375+ 

Cónstantína, též Cónstantia, d. Cónstantína I. s Faustou, manž. Hannibaliána a caesara Cónstantia Galla, ses. Cónstantia II. a Heleny§ 235+, 293+, 324+, 350+, 351+, 354+, 360+     

Constantine§ viz Cirta

Cónstantínopolis§ viz Kónstantínopolis

Cónstantínovo dědictví, zřízení, Cónstantíní dónátió, constitútum Cónstantíní, podvržená darovací listina císaře římskému kléru§ 335+ 

Cónstantínus I., řec. Kónstantínos I., jako císař v letech 306 - 337 Imp. Caesar C. Flávius Valerius Cónstantínus Augustus§ 2667, 1170, 479, 132, 105, 20, 16-, 41+, 75+, 107+, 110+, 217+, 222+, 240+, 247+, 268 až 270+, 285+, 290+, 293+, 300+, 301, 305 až 338+, 340+, 343+, 350+, 351+, 353 až 355+, 357 až 362+, 369+, 379+, 382+, 393+      

Narozen v Naissu/Niš, otec Flávius Iúlius Cónstantius I. Chlórus, prý potomek Claudia II. Gotského, byl z Dardanie, císař v letech 305 - 306. Matka Flávia Helena (svatba po roku 280) byla hostinskou, nebo dcerou hostinského či služkou ze stáje, ke stáru křesťankou. Kónst. sám pravděpodobně konvertoval k monotheismu až těsně před smrtí (roku 301 dal pokřtít sebe a své poddané Trdat III. Armenský (Tíridárés) a jeho království se po arabské Osroéně stalo prvním ze států, který oficiálně přijal křesťanství jako státní náboženství). Cónstantius I. vyměnil roku asi 289 Helenu za Theodóru, nevlastní dceru Diocletiánova spoluvládce Máximiána a měl s ní tři děti. 28. října roku 312, před bitvou na Milvijském/Mulvijském mostu, se Kónstantínovi, jak praví pozdější křesťanská tradice, zjevil večer na nebi Ježíšův monogram, tzv. chí-rhó (XP, řec. zkratka za Christos). Za vlády K. nástupců došlo k proměně státní ideologie z polytheismu k monotheismu (osudové padesátiletí 330 – 380). Viz více pod křesťanství.

Cónstantínus II., s. Cónstantína I.§ 293+, 316+, 332+, 335+, 337 až 340+ 

Cónstantius I., o. Cónstantína I., jako imperátor Flávius Valerius C. vulgó Pauper (lat. i řec.)/Chuďas obecně znám jako Chlóros ("žlutý do zelena, bledý", přízvisko dané řecky píšícími autory o více než dvě staletí později, latinskými Chlórus užíváno nebylo, teprve moderně). Říkali mu v Římě chudák, neboť nevlastnil nic luxusního, to záměrně, a o svátcích zdobil svůj palác vypůjčenými předměty§ 116+, 211+, 268+, 270+, 285 až 287+, 293+, 296+, 300+, 303+, 305+, 306+, 313+, 337+  

Iúlius Cónstantius, celým jménem Flávius Iúlius Cónstantius, vn. Cónstantia I. a Theodóry, s. Flávia Dalmatia, b. Hannibaliánův a Dalmatiův, manž. Gally a Basilína, o. caesara Galla a císaře Iúliána§ 293+, 325+, 337+, 351+, 353+, 360+     

Cónstantius II., císař Flávius Iúlius Cónstantius Augustus, s. Cónstantína I.§ 29-, 98+, 116+, 191+, 268+, 293+, 300+, 316+, 319+, 324+, 325+, 329+, 335+, 337 až 365+, 369+, 371++, 373+, 375+, 380+, 391+, 393+    

Cónstantius Gallus, caesarským jménem Flávius Claudius Iúlius Cónstantius Gallus, s. Iúlia Cónstantia, b. Iúliánův§ 56+, 235+, 293+, 325+, 326+, 337+, 351 až 354+, 360 až 363+  

Cónstantius, velitel eufrátské flotily§ 363+ 

cónstitútió antóníniána§ viz občanství 

cónsuália, lúdí cónsuálés, slavnosti Římanů držené 21. srpna a 15. prosince§ 751

cónsul§ viz konsul

cónsultum ultimum, nejvyšší rozhodnutí, totiž senátu§ 121, 100

Contenebra, mí. v Etrúrii§ 387

Contobris§ viz Kontobris

Contrebia, Contrebia Balaisca/Belaisca, oppidum Carpetánů v Přední Hispánii, snad u dn. vsi Botorrity v provincii Zaragoza; buď omylem, nebo druhým jménem zvána Komplega§ 181, 179, 143, 87, 78   

Contrebia Leucada, m. Keltibérů, dn. ruiny na území obce Aguilar del Río Alhama v regionu La Rioja§ 76

Contrubriové, keltský nárůdek pod Alpami sev. od Lugurie§ 166 

contubernium, contubernális, "pod jedním stanem", doprovod mladších aristokratů praetorům do pole v roli adjutantů na zkušenou§ 81

cónúbium, iús cónubií, epigamie, viz pod manželství

Convenae, Konvenové/"kteří se sešli", nárůdek vzniknuvší v Aquitánii z několika jiných kmenů neaquitánských§ 72

Convictolitavis, vergobret haedujský§ 52

Cópiae§ viz Thúrioi

Copán, novodobý název mayského m. na západu Hondurasu, dávné jméno neznámo§ 1800 

Cópónius, celé jméno neznáme, první praefectus Iúdaie§ 6+, 9+ 

C. Cópónius, pompéjovec§ 48 

T. Cópónius Máximus z Athén§ viz Kópónios 

Cora, m. v Latiu, zal. prý Dardanem, dn. Cori§ 529, 503

Coracésium§ viz Korakésion 

Corbió, pevnost a m. v Latiu pod Algidem§ 496, 488, 458, 457

Corduba, m. v Hispánii Baetice, řec. Kordybé, dn. Córdoba, arab. Quthuba§ 168, 153, 143, 55, 47, 45, 4-, 33+, 39+, 300+   

Cordus, v osobních jménech „Pozdě narozený“§

Cordus (celé jméno neznáme), popř. Ser. Codrus, qaestor na Kypru§ 48 

Coria, pevnost na Hadriánově valu, dn. Corbridge na severu Anglie§ 166+ 

Corilla, m. na území Arície, snad dn. Castel Savelli§ 533 

Corinium Dobunnórum, sídelní obec kelt. Dobunnů v Anglii, dn. Cirencester v Gloucestershire§ 43+, 49+ 

corinthium, corinthia vása§ vide korinthský bronz 

L. Corellius Neratius Pánsa§ cos. ord. 122+ 

Corfínium, sídel. m. Paelignů v Samniu, za spojenecké války nazvána spojenci Ítalica, u dn. Rajano§ 293, 286, 154, 91, 89, 49

Coriolánus§ viz Cn. Marcius

Coriolí, m. v Latiu§ 493, 488, 487, 446 

Coriosolitové, lat. Coriosolités, kelt. nárůdek v Bretagni§ 57 

Cornélia§ 1. 331, travička; 2. 187, 183, 169, 154, 133, 129, 123, 121, dc. P. Cornélia Scípióna Áfricána, manž. Ti. Semprónia Graccha, m. reformátorů Gracchů a Semprónie; 3. její starší sestra, 183; 4. 83, 81, manž. Cn. Domitia Ahenobarba, d. Cinnova a starší sestra č. 5; 5. 81, 68, d. Cinnova, mladší sestra č. 2, první manželka C. Iúlia Caesara; 6. dc. Sullova, manž. M. Aemilia Lepida, 77; 7. nešťastná vestálka, 85+  

Fausta Cornélia/Cornélia Fausta, Fausta, dc. dict. Sully s Caecilií Metellou, ses. Fausta Cornélia Sully, manž. C. Memmia a T. Annia Mióna§ 98, 88, 52 

Cornélia Metella, manž. P. Licinia Crassa a Pompéiova, d. Q. Caecilia Metella Pia Scípióna, m. Cn. a Sex. Pompéiů, 61, 52, 49 - 47

Cornélia Gallonia, manž. príncipa Valeriána I., m. Licinia Valeriána Minora§ 253+ 

Cornélia Orestilla/Lívia Orestilla, manž. C. Calpurnia Písóna a kuriosně též současně Gáiova§ 37+ 

Cornélia Postuma, dc. L. Cornélia Sully s Valerií Messálou§ 88

Cornélia Salónína Chrýsogoné§ viz Iúlia Cornélia Salónína 

C. Cornélia Supera, manž. imp. Aemilia Aemiliána§ 253+

Cornéliánus, celé jméno neznáme, otec manželek synů Pescennia Nigra§ 193+ 

Cornéliánus z Athén§ viz Kornéliános 

Cornélius, celé jm. nezn., jezdec usazený na Euboji§ 95 

Cornélius Phagíta, Sullův důstojník§ 81 (= C. Cornélius?)

Cornélius, biskup v Římě§ 249+, 251+, 252+, 364+   

C. Cornélius (celá jména nezn.)§ 1. důstojník M. Luculla, 72; 2. tr. pl. a catilínovec 67, 66, 64, 63 (no. 1 a 2 plus Sullův důstojník totožní?) 

Cn. Cornélius, quaestor§ 212 

P. Cornélius, equés/Equés, nápis z Athluly§ 24

P. Cornélius Anullínus§ 1. praef. Urbí, 138+; 2. cos. suff. 175+, legát 194+, 195+, cos. ord. 199+, o. následujícího; 3. s. předešlého, cos. ord. 216+   

Cornélius Aquína, legát v Germánii§ 68+

A. Cornélius Arvína§ dict. 322

P. Cornélius Arvína§ cos. 306 a 288, cens. 293 

L. Cornélius Balbus§ 1. "Maior" z Gád, Pún, jeden z nejbohatších Římanů své doby a první konsul (suff.) rodem Neříman, strýc č. 2, 62, 61, 56, 50, 49, 44, 43, cos. suff. 40; 2. "Minor", synovec č. 1, velitel expedice proti Garamantům na Saharu, 40, 19, 13

Cn. Cornélius Blasió§ 1. cos. 270 a 257; 2. praetor s procos. pravomocemi 199 - 196 Hisp. citerior, vide s. v. ceny

P. Cornélius Blasió, vyslanec a praet.§ 167

Cn. Cornélius Carbó§ 81

A. Cornélius Celsus, polyhistór§ 25+ 

C. Cornélius Cethégus§ 1. praet. 211, cos. 197, cens. 194, 193; 2. jeden z popravených catilínovců, s. P. Cornélia Cethéga, 83, 64, 63

M. Cornélius Cethégus§ 1. cens. 210, cos. 204, procos. 203; 2. cos. 160

P. Cornélius Cethégus§ 1. cos. 181; 2. mariovec a sullovec, o. catilínovce C. Corn. Cethéga, milenec Praecie, 83, 74  

L. Cornélius Cinna§ 1. cos. 127; 2. praet. 88, cos. v letech 87 - 84, 70, 68, 44, o. stejnojmenného syna a Cornélie, manž. Cn. Domitia Ahénobarba a C. Iúlia Caesara; 3. s. no. 2, 78, 70, praetor 44; 4. 59, cos. suff. 32, manž. Pompéie  

Cn. Cornélius Cinna Magnus, s. dc. Pompéia Magna§ 4+, 5+

A. Cornélius Cossus§ 1. tr. mil. 437, cos. 428, tr. mil. a mag.equ. 426; 2. cos. 413 (A. nebo M.?); 3. dict. 385

Cn. Cornélius Cossus§ cos. 409

A. Cornélius Cossus Arvína§ cos. 343 a 332

(?) Cornélius Dexter§ 140+, cos. suff. 159+ 

Cn. Cornélius Dolábella, řec. Dolobellás§ 1. cos. 159; 2. cos. 81, 78, 70; 3. praet. 81, 73, 70;  

L. Cornélius Dolábella§ 1. duumvir, 178; 2. praet., 98

P. Cornélius Dolábella§ 1. zeť Ciceronův, manž. Tullie, caesarovec, cos. 44, 61, 49, 47, 45 - 43, 31; 2. cos. 283; 3. cos. 10+, možná s. no. 2 (?), 18+, 24+; 4. senátor, 47+, cos. suff. 55+  

Ser. Cornélius Dolábella Metíliánus Pompéius Márcellus§ cos. suff. 113+ 

Ser. Cornélius Dolábella Petróniánus§ cos. ord. 86+ 

L. Cornélius Félíx Plótiánus, legát panonnský§ 145+

M. Cornélius Frontó, rhétór a sofista, epistolograf, uč. M. Aurélia§ 100+, 105+, 133+, cos. suff. 142+, 161+, 162+, 180+     

Cornélius Fuscus, celé jméno neznáme, legát, prócúr., praef. praet.§ 69+, 85+, 87+, 101+   

C. Cornélius Gallicánus§ cos. suff. 84+ 

C. Cornélius Gallus, básník a praef. ET§ 70, 31, 30, 26, 25, 13  

L. Cornélius Chrýsogonus§ Chrýsogonos

Cornélius Lacó, praef. praet.§ 68+ 

Cornélií Lentulí, klan§ 279

Cn. Cornélius Lentulus, řec. Lentlos Kornélios§ 1. cos. 201, 196; 2. 161, cos. 146; 3. cos. 97; 4. cos. 18, 13, cos. 3-, 14+; 

L. Cornélius Lentulus§ 1. cos. 327 a dict. 320; 2. 205, 200, cos. 199, procos. 198, 196; 3. praet., 138, cos. 130; 4. cos. suff. 38

P. Cornélius Lentulus§ 1. praet. 215; 2. aed. cur. 169, praet. 165, cos. 162, 156, 126, 81; 3. cos. suff. 27+ 

Ser. Cornélius Lentulus§ 1. cos. 303; 2. vyslanec, 171 

Cossus Cornélius Lentulus§ 1. cos. 1-, 6+; 2. cos. 25+; 3. cos. 60+   

Cn. Cornélius Lentulus Augur§ cos. 14, 31+ 

L. Cornélius Lentulus Caudínus§ 1. cos. 275; 2. cos. 237, cens. 236, 219

P. Cornélius Lentulus Caudínus§ cos. 236

Cn. Cornélius Lentulus Clódiánus§ cos. 72, cens. 70, 60 

L. Cornélius Lentulus Crús§ 62, cos. 49, 48

Cn. Cornélius Lentulus Gaetulicus§ 1. cos. 26+, 39+; 2. cos. suff. 55+  

Cossus Cornélius Lentulus Gaetulicus, praef. Urbí§ 33+ 

L. Cornélius Lentulus Lupus§ 162, cos. 156, céns. 147 

Cn. Cornélius Lentulus Marcellínus§ 1. 66, 62, cos. 56, snad b. quaest. 75; 2. cos. 18

P. Cornélius Lentulus Marcellínus§ 1. quaest. 75, 74, snad b. cos. 56 a snad děd no. 2; 2. cos. 18

Ser. Cornélius Lentulus Maluginénsis, flámen Diális§ 87, 12, cos. suff. 10+, 22+  

P. Cornélius Lentulus Scípió, manž. Poppaeje Sabíny Máioris§ 1. cos. suff. 2+, 12+; 2. viz P. Cornélius Scípió no. 5  

P. Cornélius Lentulus Spinthér§ 1. o. no. 2, tr. pl. 71, 60, cos. 57, 51; 2. s. no. 1, propraet., 63, 57, 51, 43, 42 

P. Cornélius Lentulus Súra, aristokrat. povýšenec a spiklenec§ 83, cos. 71; 70, 64, 63 

Cornélius Lupus (jméno neznáme)§ cos. suff. 42+ 

M. Cornélius Maluginénsis§ cos. 436

P. (?) Cornélius Maluginénsis§ cos. 393

Ser. Cornélius Maluginénsis§ cos. 485

L. Cornélius Maluginénsis Uritínus§ cos. 459

A. Cornelius Mammula, praet. na Sardinii§ 215 

Ser. Cornélius Merenda§ 275, cos. 274

Cn. Cornélius Merula, vyslanec§ 162, 161

L. Cornélius Merula§ 1. praet. urb., 198, cos. 193; 2. aedil 161; 3. cos. 87, flámen Diális

Cornélius Nepós, historik a básník§ 404, 99, 27

M. Cornélius Nigrínus Curiátius Máternus, legát§ 85+, 87+ 

M. Cornélius Octaviánus, dux v Africe§ 255+ 

Cornélius Orestés§ cos. suff. 85+ 

A. Cornélius Palma Frontóniánus§ cos. ord. 99+ a 109+, legát 106+, 118+    

Cn. Cornélius Paternus§ cos. ord. 233+  

Cornélius Prísciánus, legát§ 142+ 

Q. Cornélius Proculus§ viz L. Aemilius Longus L. Stertinius Quíntíliánus Acílius Strabó Q. Cornélius Rústicus Aprónius Seneció Proculus 

Q. Cornélius Pudéns, sen., manž. Priscilly, o. sv. Pudenta, křesťané§ 64+ 

L. Cornélius Púsió Annius Messalla§ cos. suff. 90+ 

Q. Cornélius Quadrátus§ cos. suff. 147+ 

C. Cornélius Rarus§ cos. suff. 93+ 

Sex. Cornélius Repentínus, praef. Urbí§ 138+, 193+ 

P. Cornélius Rúfínus§ 296, cos. 290 a 277, 275

P. Cornélius Rúfínus§ dict. 334

P. Cornélius Rutilus Cossus§ dict. 408

Cornélius Sabínus, tribun císař. gardy§ 41+ 

P. Cornélius Saeculáris, praef. Urbí§ 253+, cos. ord. 260+ (někdy předtím byl již cos. suff.)  

P. Cornélius Scapula§ viz P. Cornélius Scípió Barbátus 

Cornélií Scípiónés, klan§ 279

Cornélius Scípió, celé jméno neznáme, přítel Iúlie Augustí§ 2

Cn. Cornélius Scípió Calvus, s bratrem Públiem velitel římských vojsk v Hispániích, o. P. Scípióna Násíky, Cn. Cornélia Scípióna Hispalla; řec. Sképión Kornélios§ cos. 222, 218, 217, 215 - 212, 176 

L. Cornélius Scípió§ 1. cos. 350; 2. cos. 259, syn L. Cornélia Scípióna Barbáta, cos. roku 298; 3. b. P. Scípióna Áfricána, viz L. Scípió Asiáticus; 4. s. P. Cornélia Scípióna Áfricána, 192, 190   

P. Cornélius Scípió§ 1. interrex 391 a 389; 2. manž. Pompónie, o. Áfricánův, b. Gnaeův, 236, cos. 218, 217, 215 - 211; 3. s. L. Cornélia Scípióna Barbáta, 298; 4. cos. suff. 35; 5. cos. 16; 6. cos. 56+ (event. P. Cornélius Lentulus Scípió)

Cn. Cornélius Scípió, s. Áfricána Staršího§ 173

P. Cornélius Scípió Aemiliánus Áfricánus Numantínus, "Minor, Áfricánus Posterior", b. Q. Fabia Máxima Aemiliána, manž. Semprónie§ 300, 190, 187, 185, 183, 179, 168, 159, 153, 149, 148, cos. 147, 146, 143, 142, 139, 137, 136, cos. 134, 131, 129, 120, 109 

P. Cornélius Scípió Áfricánus, "Maior", s. stejnojmenného otce čís. 2, adopt. o. Áfricána Numantína§ 236, 234, 211 - 208, 206 - 201, cos. 205, 204, 202, 201, cens. 199, cos. 194, 194 - 189, 187, 184, 183, 173, 143, 133

L. Cornélius Scípió Asiáticus nebo Asiágenus, b. P. Cornélia Áfricána§ 236, 207, 193, cos. 190, 189, 187, 184 

L. Cornélius Scípió Asiáticus nebo Asiágenus§ 90, 86, cos. 83

L. Cornélius Scípió Asiáticus Aemiliánus (?), s. M. Aemilia Lepida, cos. 78, b. L. Aemilia Paulla, cos. 50§ 78

P. Cornélius Scípió Asiáticus§ cos. suff. 68+ 

Cn. Cornélius Scípió Asina§ cos. 260 a 254, 256 (přízvisko údajně pochází od oslice naložené liberními assy, kterou Cornélius Scípió vedl na forum, aby doložil při koupi n. o svatbě ručitelům svou solventnost)

P. Cornélius Scípió Asina§ cos. 221

P. Cornélius Scípió Barbátus, veden Liviem jako P. Cornélius (Scípió) Scapula§ cos. 328, dict. 306

L. Cornélius Scípió Barbátus§ pont. max. 304, cos. 298, censor 279 (s. Cn. Cornélia)

Cn. Cornélius Scípió Hispánus, praet. peregrínus, s. Cn. Corn. Sc. Hispalla§ 176, 139

Cn. Cornélius Scípió Hispallus§ s. Cn. Corn. Sc. Calva, o. Cn. Corn. Sc. Hispána, cos. 176

M. Cornélius Scípió Maluginénsis§ praet. 176 

P. Cornélius Scípió Násíca, s. Cn. Cornélia Scípióna Calvy, bratranec Áfricána st.§ 1. 193, cos. 191; 2. po adopci Q. Caeciliem Metellem Piem Q. Caecilius Metellus Pius Scípió Násíca, viz tam, zvaný v pramenech často nadále jako P. Cornélius Scípió, 121; 3. praet. 94, s. Násíky Serápióna, manž. Licinie 

P. Cornélius Scípió Násíca Corculum ("Rozumný, Rozumbrada")§ 168, aedil kur. 169, cens. 159, 154, cos. 162 a 155, 152, 145

P. Cornélius Scípió Násíca Serápió§ 1. o. stejnojmenného syna, cos. 138 (zde o původu přízviska), 133, 111; 2. 154, cos. 111, 94, s. no. 1, vn. Násíky Corcula, manž. Caecílie Metelly, o. praet. P. Cornélia Scípióna Násíky  

L. Cornélius Scípió Orfitus, praef. Urbí§ 138+ 

L. Cornélius Scípió, b. P. Cornelia, praet. 174§ 183

P. Cornélius Scípió, b. L. Cornélia, praet. 174§ 183

P. Cornélius Scípió Salvidiénus Orfitus§ cos. 51+

Ser. Cornélius Scípió Salvidiénus Orfitus§ 1. cos. ord. 110+; 2. cos. ord. 178+  

Ser. Cornélius Scípió Lucius Salvidiénus Orfitus§ cos.ord. 149+ 

Q. Cornélius Seneció Anniánus§ cos. suff. 142+ 

Cornélius Sevérus, epický básník§ 50 

Cn. Cornélius Sísenna, praet.§ 112

L. Cornélius Sísenna, historik§ 118, 68 - 67 

Faustus Cornélius Sulla Félíx§ 1. s. Sully Félika s Caecilií Metellou, b. Fausty Cornélie, manž. Pompeie Mágny, 98, 91, 88, 63, 61 - 59, 57, 55, 48, 46; 2. manž. Claudie Antónie, d. principa Claudia, 25+, cos. suff. 31+, 41+, cos. 52+, 58+, 62+      

[Podle jedné staré etymologie se na základě vidin věštce Maria a Sibylliných věšteb jistý Cornélius Rúfus zasloužil o založení Apollónových her v Římu a obdržel za to přízvisko Sibylla; jméno bylo časem zkomoleno na Sylla/Sülla.]

L. Cornélius Sulla Félix (Epafrodítos; řec. Syllás); byl pětkrát ženat: Ília, Aelia, Cloelia, Caecilia Metella, Valeria. Jeho dcera Fausta se 18. listopadu 55 provdala za T. Annia Milóna. Slova Pius a Félix, Šlechetný a Šťastný, měl z císařů jako první ve jménu Commodus, od L. Septimia Sevéra pak součást císařské titulatury§ cos. v letech 88 a 80, dict. v letech 88, 82 - 79; 700, 515, 507, 364, 290, 286, 275, 269, 202, 167, 165, 138, 126, 105, 102 - 100, 98, 96, 93 - 91, 89 - 78, 75, 70, 67, 66, 64 - 62, 60, 58, 56, 53, 52, 50, 48, 7-, 189+, 200+, 213+   

L. Cornélius Sulla Félix§ cos. 33+ 

L. Cornélius Sulla, manž. Sextie§ cos. 5-, 22+ 

P. Cornélius Sulla, praet. urb.§ 212 

P. Cornélius Sulla, vzdálený příbuzný diktátorův a proskripční zbohatlík, cos. design., s. Ser. Sully, caesarián§ 66, 64, 62, 48, 47 

Ser. Cornelius Sulla§ 1. příbuzný diktátorův, o. P. a Ser. Sully, 64; s. předešlého, b. P. Sully, 64

(P.?) Cornélius Tacitus, senátor a historik§ 9-, 52+, 55+, 58+, 61+, 68+, 70+, 77+, 79+, 93+, 94+, cos. suff. 97+, 98+, 101+, 109+, 122+, 200+, 259+, 262+, 275+, 330+, 341+, 368+                

Cn. Cornélius Urbicus§ cos. suff. 113+ 

Cornicen, řec. Kerataulés, „Hornista“§ viz Aebutius

Corniculum, m. v Latiu§ 578

Cornificia§ 1. ses. Q. Cornificia, manž. Cameriova, básnířka, 47; 2. viz Annia Cornificia Faustína 

L. Cornificius§ octaviánovec, 38, 36, cos. 35, 33 

Q. Cornificius§ 1. literát, autor učebnice řečnictví o čtyřech knihách Rhetorica/Auctor ad C. Herennium, caesarián, 48 - 46, 42 (nebo zde myšlen syn předešlého?) 

Cornové, lat. Cornovií, kelt. nárůdek na západu Anglie§ 74+ a viz Powys 

Cornus, m. na západu Sardinie, dn. u Cuglieri§ 215 

Cornwall, Cornish, jihozápadní výběžek Anglie§ 2000, 5500, 1600, 635, 383+ a viz pod Británie 

Corolánus, kníže Bojů§ 196

coróna cívica, vyznamenání§ 79 a viz pod legie a vojsko

coróna gráminea, obsidiónális, vyznamenání, věnec travnatý/za (osvobození z) obležení§ 102

Corpus iúris cívílis§ 290+ a viz pod léx

Corpus tibulliánum§ viz Tibullus

corréctor, corréctórés, plným titulem légátus Augustí pró praetore ad corrigendum statum, řec. presbeutés kai antistratégos Sebastú diorthótés/epanorthótés, od časů Tráiánových císař. pověřenec/úředník v senátorských provinciích bez armádních pravomocí. Odstraňoval problémy provinční správy, nebo přímo menší provincie též řídil; mnohdy pověřován zvláštními úkoly§ 273+, 274+, 293+ 

Correus, vůdce Bellovaků§ 51

Corsica§ viz Korsika 

Hernán Cortés, psaný též jako Hernando Cortez, conquistador§ 1800, 500  

Cortóna, Corthonia, m. v Etrúrii, řec. Kortóniá, etr. Curtun, pův. osada pelasgická Krotón (podle Hérákleova druha), od roku 310 s řím. kolonií, dn. Cortona§ 540, 310, 217-, 71+ 

Na bronzové desce, tabula cortónensis, zachována v etruštině smlouva dvou klanů o dělení, prodeji n. pronájmu pozemků při Trasimenském jezeru klanů Cusu a Sceva z doby kolem roku 200. Z údolí Chiana v jeho okolí pochází údajně nejstarší známý býčí chov, chianina. Chianinský býk je 1,8 metrů vysoký v plecích a váží 1,5 tuny. Údajně byl Iovovým obětním zvířetem. V srpnu se v Cortóně koná každoroční veletrh beefsteaků. Dražší než chianinské maso je ve světě japonský chov wag-ju (wagyu).

Cortuóssa, m. v Etrúrii§ 387

C. Coruncánius, řím. posel v Illyrii§ 229

L. Coruncánius, řím. posel v Illyrii§ 229

Ti. Coruncánius§ cos. 283, pont. max. 255, dict. 246 

T. Coruncánius, jiné ze jmen vyslance zavražděného v Illyrii§ 229 

Coryllus, dácký dynasta§ 44

Cosa (sg.) i Cosae (pl.), m. Etrúrii, patřila do území Vulcí§ 539, 273, 77 

Coscónius, celé jméno neznáme§ 1. básník, vrstevník Mártiálův, není v CSD; 2. grammatik, mladší od předešlého, není v CSD

C. Coscónius§ 1. legát, asi vnuk M. Coscónia (?), praetor 89, procos. 56, 89, 78, 56; 2. s. předešlého (?), 47   

M. Coscónius, praet.§ 135, 133 

Cosmas, pražský klerik a autor České kroniky/Chronica Boemórum§ 306+ 

P. Cossinius, praet.§ 73

L. Cossonius Eggius Marullus§ cos. ord. 184+ 

L. Cossonius Gallus Vecilius Crispínus Mánsuánius Márcellínus Numisius Sabínus§ cos. suff. 117+ 

Cossúra, Cossýra, obyvatelé Cossurensés, řec. Kossýrá, o. mezi Sicílií a Afrikou, dn. italská Pantelleria, jejíž název pochází z arab. Bint al-arjáh/Dcera větrů§ před 6000, 1800, 1300, 255, 217, 81

Nevýznamný ostrov s nalezišti obsidiánu s foiníckou kolonisací (od cca. 500) původního „bronzového“ obyvatelstva z let cca. 2000 – 1400. Roku 256 byla Cossýra s dobře opevněnou akropolí přechodně obsazena Římany, roku 217 natrvalo. Ostrov býval pro vzdálenost od velkých center užíván římskými vládci jako místo pro vyhnance z řad šlechty. Srov. pod triumfy.

Cossutia, snoubenka n. první manž. Božského Iúlia§ 68

Cossutiánus Capitó, zeť Tigellinův§ 47+, 66+ 

D. Cossutius, řec. Dekmos Kossútios Popliú Rhómaios (D. C., s. Públiův, Říman; podle zachovaného nápisu), stavitel athénského Olympieia§ 515, 173, 64+, 129+ 

Cotíní§ viz Kotínové

Cottius, kelt. dynasta v Alpách Kottínských§ 1. M. Iúlius Cottius, kelt. dyn. v Alpách, syn krále Donna, o. Donnův a Cottiův, srov. se jménem Kotys (?), 15-, 44+; 2. M. Iúlius Cottius, b. Donnův, s. no. 1, 44+, 66+; 3. viz Q. Iúlius Vestális    

Cottó§ viz Kottón 

Cottytó, Kottytó§ viz Máter Deum-Kybelé

Cotuatus z Carnutů, též Gutruátus, velmož, b. Valetiaka§ 52, 51

Cotus z Haeduů, vergobret§ 52 

Cou (pchin.: Zou), m. u Čchü-fu (Qufu), rodiště Konfuciovo, dnes v prov. Šan-tung§ 551

Cou Jen z čín. státu Čchi, (v pinyin Zou Yan), jin-jangový filosof§ 305, 240

Crag Lough, j. v Northumberlandu při Hadriánově valu§ 122+ 

L. Crassicius Pásiclés, pozd. se přejmenoval na Pansa z Tarentu, filolog a uč. řečnictví§ 1 n. l.

Cremera, ř. v Etrúrii pod Véjemi, přítok Tibery§ 477, 476, 390

Cremera, pevnost Fábiů na Cremeře§ 476 

Cremóna, m. kelt. Cenomanů v Transpadánské Gallii, od roku 218 s řím. kolonií, dn. Cremona§ 218, 200, 198, 194, 190, 148, 41-, 2+, 69+ 

A. Cremútius Cordus, historik§ 1+, 25+ 

L. Creperéius Madaliánus§ viz Madaliánus 

Créscéns, Nerónův propuštěnec§ 69+ 

Créscéns, kynik a udavač§ 165+ 

Críspína Augusta§ viz Bruttia Críspína 

Críspínus, centurió, vrah svého legáta§ 69+ 

C. Crispínus Hilarus, z Faesul, propuštěnec§ 5

Críspus, celé jméno neznáme, možná M. Aurélius Claudius Críspus, b. príncipů Claudia II. a Quíntilla, o. Claudie, manž. Eutropia z Dardanie§ 268+ 

Críspus, celým jménem C. Flávius Iúlius Valerius Críspus, s. Cónstanína I. s Minervinou§ 293+, 313+, 316+, 324+, 326+, 337+, 354+      

L. Critónius, aedil§ 44

Crocco z Boiohaima, č. "Krok"§ 259+ 

Crocus§ viz Chrocus 

Q. Crotó (rodové jméno neznáme), majitel otroka Scaevy§ 100

cruppalláriové§ viz gladiátoři

Cruptoríx, frísijský statkář§ 28+ 

Crustumerium, m. v Latiu, osada Albánských, dn. asi římská čtvrť Marcigliana§ 751, 499, 457, 449   

cubiculó praepositus, řec. prokoitos, cubiculárius, á cubiculó, císařský komorník, srov. seleuk. ho epi tú kointónos, s. v. koitón§ 96+, 185+ 

Cuči-wori-wi-wori, vůdce banditů v Japonsku§ 70+ 

Cugernové, Cubernové, Kubernové, pozd. jméno germ. Sugambrů na gallské straně Rýna§ 8

Cularo, pozd. Gratiánopolis, dn. Grenoble§ 44 a viz Allobrogové

Culcha z Ibérie, velmož, řec. Kolichás§ 206, 197 

Cunobelínus, Cynobellínus n. Kynobellínos, vládce brit. Catuvellaunů, s. Tasciovánův, b. snad Epatikkův, o. Adminia, Togodumna a Carataka§ 54, 5+, 6+, 9+, 39+, 42+, 50+     

Cuo čuan, piny. Zuo zhuan/Cuova kronika, jeden k komentářů k Jarním a podzimním annálům§ 722 

Cupressénus Gallus§ cos. suff. 147+ 

Curés (pl., v Curách), m. v Latiu, staré hlavní město Sabínů§ 746, 715, 502, 146  

Cúmae v Kampánii§ viz Kýmé v Kampánii

cúrátor annónae, úředník s odpovědností o zásobování Města§ 440, 57, 22

cúrátor aquárum, úředník přes zásobování Města vodou, městský vodohospodář§ 16-, 54+ 

cúrátor viárum§ viz quattuorvirí viárum purgandárum

cúrátor, cúrátórés reí públicae n. cúrátor cívitátis, císařští úředníci dohlížející na administrativu a ekonomiku municipií, od Diocletiána úředník městský, řec. logistés n. diorthétés§ 107+ 

cúria, původní tři římské tribue se členily po deseti cúriích, později v provinciích kultovně administrativní členění cúriátní osadníků§ 49

cúria, kúrie v Římě, řec. ekvivalent búleutérion; snad souvisí se Quiris, viz a srov. pod hell. frátrie a komitie§ 753, 716, 640, 616, 290, 263, 82, 81, 76, 52, 46, 44, 29-, 364+ 

Pův. svazek rodů spojených společnými kulty a majetkem. Ještě v polovině 2. století rozděloval předsedající kúrii chudým peníze, které jí dávali lidé ucházející se o úřad (srov. s modernějším pojetím "demokracie a korupcí).

V Hostiliově cúrii (c. Hostília, později vetus, stará) pojmenované po římském králi jednal po většinu republiky senát. Roku 263 dostala na boční stěnu první římskou fresku, viz. Roku 81 n. 80 dal Hostiliovu kúrii diktátor Sulla strhnout a poněvadž se zvýšil počet senátorů na stejném místě postavit větší cúria Cornélií; o sochách před ní viz rok 290. Vyhořela při spalování těla Clodiova roku 52 a Sullův syn Faustus ji renovoval. Roku 46 n. až 44 na jejím místě stavěl novou cúrii Caesar, jemuž se nelíbila upomínka na sullovce: Cúrii Iúlií nicméně dokončil až roku 29 Augustus, srov. rok 46.

Roku 55 zahajovalo provoz Pompeiovo divadlo (viz pod divadlo, theátrum Pompéií), k němuž přiléhalo sloupořadí, porticus Pompeií. V jedné jeho části jako v cúrii občas „zasedával“ senát. Roku 44 během přestavby cúrie senátoři v březnu zasedali v Pompeiově cúrii, kde byl také Božský Iulius zavražděn.

Ve sloupořadí/stoá-porticus byl obraz Kadma s Európou Antifila Alexandrijského, takže se někdy sloupořadí říkalo Európino; popř. se jmenovalo podle bronzového sousoší stejného námětu Pýthagory Rhégijského vytvořeného v 5. století pro Tarent.

Portikus vyhořel roku 283 n. l. za Carína a císař Diocletiánus ho obnovil a v této podobě přetrval jako porticus nova do roku 442, kdy ho zničilo zemětřesení.

Za křesťanů bylo cúria rómána souhrnné označení pro nejvyšší správní aparát a církevní instituce soustředěné ve Vatikánu.

C. Curiátius, tr. pl.§ 138

P. Curiátius Fistus Trigeminus§ cos. 453

Cúriátius (?) Máternus, sofista§ 95+ 

Cúriátové, řím. rod§ 672

Curicta, řec. Kyrikta, obec Liburnů s městěm Curicum, dn. Krk, HR§ 49

Curius z Lúsítánie§ viz pod Kúrios

Curius, celé jméno neznáme, proradný důstojník§ 35

Q. Curius, senátor a catilínovec prozrazený milenkou Fulvií§ 63, 62 

Q. Curius zv. Achillés, legát§ 142

M’. Curius Dentátus§ 284, cos. v letech 290, 275 a 274, cens. 271

cursus honórum§ viz konsul

Curtilia Mancia, d. T. Curtilia Mancii, m. velkodědičky Domitie Lúcilly§ 85+ 

T. Curtilius Mancia, bohatec, o. Curtilie Mancie; podle něho léx manciána§ cos. suff. 55+, 58+, 85+  

T. Curtisius, revolucionář§ 24+ 

C. (nebo Agr.?) Curtius Philó (nebo Chiló?)§ cos. 445

C. Curtius, rytíř, publikán, bankéř, vlastní o. C. Rabíria Postuma, manž. Rabírie§ 55

Mettius Curtius, sabínský velitel za T. Tatia§ 746

M. Curtius, obětoval před bitvou svůj život§ 362

Curtius Atticus, přítel Augustův a Tiberiův, Seiánova ob읧 16+, 26+ 

A. Curtius Crispínus§ cos. suff. 159+ 

Cn. Curtus Dexippus§ viz Dexippos z Boiótie

Curtius Montánus, senátor, žalobce§ 66+, 70+ 

Q. Curtius Rúfus§ cos. suff. 43+, 47+ 

Q. Curtius Rúfus, historik Alexandra Velikého§ 47+ 

Curtius Sevérus, praef.§ 52+ 

Cuspius Fadus, prócúrátor Iúdaeae§ 44+, 46+ 

L. Cuspius Camerínus§ cos. suff. 126+ 

L. Cuspius Pactuméius Rufínus§ cos. ord. 142+ 

L. Cuspius Rufínus (n. C.?)§ cos. ord. 197+ 

CUT§ viz Colónia Ulpia Tráiána 

T. Cutius Ciltus§ cos. suff. 56+ 

M. Cutius Priscus Messius Rústicus Aemilius Papus Arrius Proculus Iúlius Celsus§ cos. suff. 135+ 

cyklon§ viz bouře

Cynetés, Cynetové§ viz Kúneové

Cyngen, s. Cadellův, k. Powysu, kelt. dyn.§ 388+ 

Cypriánus§ viz Thascius Caecilius Cypriánus

Cyria, berber. šlechtična, ses. Fírmova§ 373+ 

Cýriadés, Cyriadés§ viz Kýriadés z Antiocheie

Cythéris, Volumnia Cythéris, řec. Kythéris, herečka a významná kurtizána, literárně známa jako Gallova Lycóris§ 47, 26