Ša-Ši

Š'-c'/Shizi, syn Tiův, šan-jü Hunů, trůnním jménem Tching-tu-š'-čou-chou-ti/Tingdushizhouhoudi§ 93+

Š'-č '/Shizhi, císař státu Chou Čao/Pozdní§ 344+

Š'-chu/Shi Hu, císař státu Chou Čao§ 325+

Š'-Le/Shi Le, zakladatel státu Chou Čao§ 325+  

 

ša réši/rab ša réši, šút réši, dvořan/jejich představený v Assyrii§ 743, 671, 663, 628

Na reliéfech jsou dvořané ša réši (sumerogram: lú.sag, pl. lú.sag.meš)/"náležející vedení" bezvousí, zatímco skupina dalších dvořanů s vousy/ša ziqni. Převládající výklad obratu ša réši označuje jeho nositele za eunúchy, akk. tíru (ze sum.), kdežto ony vousaté dvořany za mužskou část hodnostářů u dvora, manzáz páni. Ša réši, resp. rab ša réši ovšem vedli válečná tažení a spravovali provincie, tedy funkce mimo dvůr. Označení mohlo označovat děti odebrané z rodin a vyrostlé v paláci (nikoli nutně kleštěnce), popřípadku dvořany spojené s některým z kultů (Ištary?) a umělé vousy nepatřily k jejich palácové a kultovní posici. V seleukovském hellénismu upomíná na roli ša réšiů královi přátelé/filoi tú basileós.   

 

Šabaka, Šabako z Egypta, k., syn Pijeho/Pianchiho, řec. Sabakós§ 751, 716, 715, 711, 701, 695

Šabataka, Šebitko/Šebitku, řec. Sebichós, b. Šabakův n. jeho syn, k.§ 716, 695, 690

Šabara, Šabarové, národ a stát ve středu IND pokládaný Árji za barbary§ 600

šabti§ viz ušabti

 

šabúót, šavúót (hebr.)§ viz pentékosté

Šabw᧠viz Hadramaut

Šagarakti-Šuriaš, kassitský k. v Babylónu, s. Kutir-Enlila I.§ 553

 

Šahb᧠viz Filippúpolis/Philippopolis

 

Šáhrat, protektorátní dyn. v Adiabéně§ 199+, 212+, 214+, 224+   

 

Šachlúpcha, biskup v Arbélách§ 236+, 241+ 

Šachu z Melidu, k.§ 746
Šachu, otec k. Chelaruady z Melidu§ 765
šachy§ viz hry

Šákja/Śákja§ viz Sákja

Šala, mesopot. božstvo§ 689

Šalamó, Šalamón, Šelomo, Šlomo, Salomón, Solomón§ viz Salomón

Šališuka či Salisuka, k. v Magadě§ 232

Šallum§ viz Sallum

 

Šalmánu z Móabu, dyn.§ 732

 

šamanismus, šaman, kněz-visionář, pěvec mýthů, převtělovač duší v jedné osobě, slovo původu tunguzského/evenského, v hellénském světě orfismus, viz pod lékaři a Skythové§ před 6000, 550, 384+ 

Mezi Skythy byli určitou vrstvou šamanů enarové, enarees/anarieis, snad s významem "mužství zbavení", kteří chodili v ženských šatech a prováděli šamanské úkony, jak vypráví Hérodotos. Není zřejmé, zda patřili enarové k hermafrodítům, nebo zda to byli muži postižení nějakou chorobou či úrazem související s jízdou na koních, popř. zda to byli transsexuálové. • Mezi národy Sibiře a Amerik fungovaly a fungují též šamanky, rovněž hermafrodíté. V Římě roku 171 se v Casinu na jihu Latia narodila panna, která se proměnila v chlapce; na pokyn haruspiků byl(a) odvezen(a) na jakýsi pustý ostrov. Plínius, autor zprávy, poznamenal, že kdysi byli hermafrodité "neblahým znamením pro věštce, dnes (tj. v prvním století n. l.) jsou však za potěšení". Příběh další tří hermafroditů, z nichž jeden makedono-arabského rodu sloužil jako jezdec v armádě Alexandra I. Baly, viz u Diodóra Sicilského ve zlomcích 32. knihy. 

Šamaš, mesopot. sluneční bůh (akk. šamšu, slunce) s centrem v Sipparu v jeho chrámovém komplexu Ebabbara§ 562, 556, 553 

Šamaš-aba-usur, "Šamaš spasil otce", hebr. Šéšbazzar/Šéšbassar, řec. Sarabasanés, júdský exilový předák§ 538

 

Šamaš-barakku, Šamaš-parakku z Babylónu, syn Nidíntu-Béla, poslední známý perský satrapa Urartu§ 580, 414

Šamaš-eríba, babylónský povstalec proti Xerxovi I. (dř.: Nabu-bullit[...])§ 484

Šamaš-ibni z Dakkúru, dyn.§ 678

Šamaš-metuš-uballit z Assyrie, s. Aššur-acha-iddiny§ 669

 

Šamaš-réša-usur, ass. guvernér§ 755

Šamaš-šuma-ukín, syn Asarhaddonův s Ešarra-chamat, k.§ 747, 672, 671, 669, 653, 652, 650, 648

Šammar Juhar'iš, k. Chimjarů§ 325+

Šammarové, banú Šammar, kmenový svaz původně ryze beduinů v IRQ, SYR a na severu KSA, potomci jemenských Tajj§ 115+, 325+ a srov. pod Arabové a v Obrazech z moderního věku

 

Šammúr-amat, ka. Assyřanů, řec. Semirámis, Samíramis; se stavbou jednoho z divů světa, tzv. visutých zahrad Semirámidiných, nemá s největší pravděpodobností vůbec nic společného§ viz předmluva, 722

Šamsimurunu, m. ve Foiníkii nezn. polohy§ 701

 

Šamší z Aribi (= Arábie), ka. Qedarů§ 734, 732, 720, 715, 703

Šamší-Adad V., k. Assyřanů§ 772, 107

Šamší-ilu, turtánu Assyřanů, jeho hrob nalezen roku 1989 v Kalchu§ 776, 773, 763, 755, 746

Ša-Nabû-šú z Assyrie, vojevůdce/rab šút réšáni§ 671, 668, 666

Šanak-dachete/Šanak-dacheto, k. v Meroé§ 140

Šándilja, ind. filosof§ 600

šan-jü§ viz Hunové

 

Šan-si/Shanxi, provincie na severu Číny§ 304+, 311+, 337+  

 

Šan-šan, tocharské království v Tárímské pánvi§ 177-, 57+ 

 

Šan-tung/Shandong, čín. poloostrov a provincie§ 694, 551, 221, 18+, 184+  

Šan-žung/Shan Rong, nomádi severně od Číny, snad část Hunů§ 706

 

šandabakku, sum., účetní, pozd. guvernér/místodržitel§ 663

 

Šang-kuan/Shangguan alias Siao-čao/Xiaozhan, císařovna Čaova§ 87, 74

 

Šang-kuang Ťie/Shangguang Jie, chanský generál§ 87

 

Šang-tang, dn. m. Lu-an-fu v provincii Šen-si§ 260

Šang-ti/Shangdi, císař-kojenec, rod. jménem Liou Lung/Liu Long§ 106+  

 

Šanipu z Ammónu, dyn.§ 732

 

Šao/Shao§ viz Liou Pien

 

Šao-ti/Shaodi, rod. jménem Liou I/Liu Yi, vn. Čangův, chanský císař§ 125+

Šao-ti§ viz Cchao Fang z Weje 

 

Šapazza, aram. sídlo (m.?) v Babylónii nezn. polohy§ 745

 

Ša-pí-Bél, "(Osada) Úst Bélových/Na příkaz Béla", sídel. m. Gambúlů, polohy nezn.§ 675, 652 

 

Šapíja, Ša-píja, Sapé, residenční m. Bít Amukkáni§ 731

 

Šápúr, jméno několika pers. vládců§ viz Sápórés

 

Šaqílath, Šaqálath, Šuqajlat z Nabaty, ka. nabatajských Arabů§ 1. manž. a ses. Arety IV., m. Malicha II., 9-, 40+, 67+; 2. d. no. 1, ses. (?) a manž. Malicha II., m. Rabbelova, 40+, 70+ 

Šar apsî, "Král podzemních vod", jeho chrám v Babylónu, řec. Sarapsi§ viz pod Sarápis

 

šar púchi§ viz král náhradní

 

Šarduri, jméno urartských králů:§

Šarduri II.§ 766, 765, 754, 752, 750 - 741, 739, 736, 733, syn Argištiho I.
Šarduri III.§ 645, 620, syn Rusy II.
Šarduri IV.§ 620, 610, syn Šarduriho III.?

Šarru-kén I., k. Assyřanů v letech c. 1850 - 1840 (oba vládci Aššuru mají jméno po zakladateli akkadské říše Š. z Agade, který vládl 2371 - 2316?, srov. pod Encheduanna)§ 722
Šarru-kén II., hebr. Sargon, k. Assyřanů§ 734, 730, 722, 720, 719, 715 - 711, 709, 706, 705, 625 

Šarru-lú-dári z Askalónu, s. Rukibtiho, k.§ 701

Šarru-lú-dári z Tany (?), dyn.§ 671, 668  

 

Šarrum-íter z Mari, k.§ 2600

 

Šarsina ze Zamua, nairský dynasta§ 107

šašek u dvora i v rodinách, bavič§ viz geloiastás, dérísor, scurra, mórió

šat, oděv§ viz móda

Šatadhanva či Satadhanva, k. v Magadě§ 232

šatammû, předsedající babylónské chrámové správě§ 560

 

Šátaváhanové§ viz Sátaváhanové

Šatt al-Arab, "Pobřeží Arabů", per. Arvandrúd, řeka s krajinou po soutoku obou mesopotamských veletoků (staré jméno nemá)§ 231+

 

Ša'ul z Tarsu§ viz Paulos

 

Ša'úmu z Mari§ viz Sa'úmu

šaurasení, dialekt prákrtu§ 600

šavúót, šabúót (hebr.)§ viz pentékosté

šawabti§ viz ušabti

 

Šaznaku, m. v Babylónii nezn. polohy§ 626

 

Šealtiél, řec. Salathiél, s. Jehójachínův, o. Zér-Báb-ilího§ 538

 

Šeba‘al Ziz§ viz Panormos

šejk, šajch, hlava arabského klanu a kmene, viz pod Arabové a příběhy Seleukovské říše

Šelemía ze Samareie, syn Sanballata I., žid. dyn.§ 433

Šelomsíjón§ viz Alexandrá Salómé

šemsu Hor, inspekční cesty egypt. krále§ 3236

 

Šemšón z Adiabény, řec. Simsón, křesť. činovník, biskup v Arbélách§ 123+, 134+ 

 

Šen, stát v Číně§ 771

Šen I-ťi/Shen Yiji, rádce a milenec císařovny Lü§ 195

 

Šen-nung/Shennong§ viz Jan-ti

 

Šen Pu-chaj, legalista§ 400, 337

Šengavit, archeolog. lokalita u Jerevanu§ 3500

 

Šen-si, pinyin Shaanxi, čín. provincie, srov. pod Si-an (nezaměňovat se sousední provincií Šan-si)§ 776, 207, 157, 22+ 

Šen-ťing-wang, čín. císař§ 321, 315

Šenút, Šenúda z Athribi, aktivistický mnich§ 325+

 

Šepenupet, Šep-en-upet, z Egypta, velekněžky Amonovy:§

Šepenupet I.§ 770, 730, 720, d. Osorkona III. s Karoadžet 
Šepenupet II.§ 720, 656, d. Pije

Šepenupet III.§ viz Neitokris 

 

Šepšeskaf, Šepses-kaf, Hor Šepše-chet, k. Čtvrté eg. dyn.§ 2686, 2533, 2505, 2498  

 

Šepšesre§ viz Tefnachte

 

Šepsetkau, d. Chafreho§ 2558  


Šeri z Egypta, kněz zádušních kultů, manž. Chentiteky§ 2889

Šerí'a, biskup v Arbélách§ 283+

Šeru'a-étirat z Assyrie, d. Aššur-acha-iddiny§ 669

 

šest set v Syrákúsách, rada, „Hexakosioi“§ 318, 317

 

šest neslavných let, římských dějin 3. st.§ 248

 

šest škol, hlavní čín. filosofické školy§ viz čínská filosofie

 

šestnáct států/království, š'-liou kuo/shiliu guo, nespadajících pod moc Ťinů§ 304+, 311+, 316+, 325+   

 

Šešbazzar§ viz Šamaš-aba-usur

šešgallu, "velký/starší bratr", kněz, představený mesopotamských chrámových kněží§ 669

 

Šešonk, Šešonq/Šošenq, jméno eg. králů XXII. dynastie (řec. Asóchaios, hebr. Šišak):§
Šešonk I., Hedžcheperré-setepenré I.§ 770
Šešonk III., Usermaré-setepenré§ 770, 764, syn Takelotha II.
Šešonk IV., Usermaré-merejamun§ 770
Šešonk V., Acheperré§ 758, 730
Šešonk VI., Usermaatre-meriamun, dyn. xxiii?§ 720

Šešonk z Búsíridy, ass. Susinqu z Buširu, dyn.§ 1. 730; 2. 669 

Šidir-parna, médský vůdce§ 673

 

šifry, šifrovaná korrespondence§ 168

Šigir, archeolog. lokalita u Jekatěringurgu v RUS§ před 6000

Ši-king, čín. básnické dílo§ 776

Šílum z Chazmánu, k.§ 645

 

Šimón, Šim'on, Šime'ón§ viz Simón

Šim'ón, Šime'ón zvaný aram. Kéfás n. řec. Petros/"Skála"§ viz pod Petros

Šim'on ben Šetach, b. Salómé Alexandry, předseda synhedrinu§ 76

 

Šinuchtu, Šinachuttum, m. v Tabalu, asi dn. Aksaraj v TR§ 738

Šišak§ viz Šešonk, Šošenq

Šišunága z Magadhy§ viz Sisunága