X

Xanten, m. u Düsseldorfu, dř. Vetera a Colónia Ulpia Tráiána, CUT§ 16, 8-, 9+ 

Z lat. Ad sanctós, „U svatých“, sc. sv. Viktora, založeno Drusem a zváno Vetera castra, „Starý tábor“, n. jen Vetera (srov. tam). Se zhruba osmi tisíci vojáky a zázemím mohlo mít i patnáct tisíc obyvatel.

Po fiasku augústovsko-tiberiovských germánských válek chátralo. Obnoveno Trajánem roku 110 n. l. jako Colónia Ulpia Tráiána zkráceně Colónia Tráiání (srov. Tráiectus ad Rhénum, Rýnský přívoz, z toho Ultrá tráiectum, dn. holandský Utrecht; není v textu CSD). Roku 275 Franky téměř zcela zničena, obnovena jako menší obec Tricensimae, která někdy v pátém století zanikla.

Roku 363 zde byl popraven s 360 spolubojovníky legionář Victor údajně proto, že odmítl obětovat bohům státního kultu (Victor z Xanten). Lokalita a kostel byla z toho důvodu známa jako U svatých, Ad sanctós (doloženo listinně poprvé roku 838), z čehož pochází pokroucené Xanten. Ve středověku byl Viktor ctěn jako drakobijec.

Xanthippidés z Athén nebo Xanthippos§ arch. 479
Xanthippos z Athén§ 1. = Xanthippidés; 2. 500, 489, 484, 479, 472, 447, syn Arifrónův, o. Perikleův a Arifrónův, švagr Megakleův; 3. s. Perikleův, b. Paralův, 446, 429 
Xanthippos z Fókidy (Elateie?), s. Amfaretův, strat. a hérós§ 304

Xanthippos ze Sparty, velitel hellénských žoldnéřů v kartháginských službách v I. púnské válce§ 256, 245
Xanthippos, stratégos Ptolemaia III.§ 245, pravděpodobně jedna a ta samá osoba jako X. ze Sparty

Xanthos z Argu, s. Triopův, kolonisátor Lesbu§ 1565

Xanthos z Théb v Boiótii, k.§ 1135, 1126 

Xanthos ze Sard, lýdský historik§ 716, 450 a viz v indexu s. v. dějepis 
Xanthos, bůh a jeho slavnosti xanthie, celonárodní svátek Makedonců Dia-Xantha§ 182
Xanthos, ř. a m. v Lykii, dn. Kinik v TR§ 360, 309, 260, 226, 197, 196, 178, 177, 167, 150, 42, 41-, 43+, 190+, 350+ 
Xanthos ze Samu, literární majitel Aisópův, filosof§ 564

Xanthos§ viz Skamandros 

Xenagorás n. Xeinagorás z Halikarnássu, syennesis§ 479

Xenagorás ze Syrákús, první postavil šestiřadou veslici§ 704

L. Gellius Xenagorás z Athén§ arch. 172+  

Xenainétos z Athén§ arch. 401

Xenaios, méchanik a stavitel antiošských hradeb§ 301

 

Xenarchos z Aigiry, strat. a diplomat, b. Archontův§ 183, 175, 174
Xenarchos ze Syrákús, mímograf§ 450

Xenarés ze Sparty, s. Knidiův§ stratégos 420

Xenaretos z Messénie, s. Telesarchův, důstojník§ 208 

Xenetos z Epizefýrských Loker, o. Dóridy, manž. Dionýsia I.§ 398

xeniá, viz proxeniá

Xenios z Élidy, vůdce oligarchů§ 401 

Xenodámos z Kythér, chorický lyrik§ 700

Xenodikos z Akragantu, strat.§ 309, 307 


Xenofanés z Aitólie§ 252 (Ol.)
Xenofanés z Athén, s. Kleomarchův, vyslanec Filippa V.§ 216 - 215
Xenofanés z Kolofónu, zakladatel eleatské školy filosofické§ 570, 490, 486, 475

O Xenofanovi z Lesbu, iambickém básníkovi, není známo nic (není v CSD).  


Xenofantos z Rhodu, s. Agéstratův, nauarchos§ 220

Xenofilos, za Alexandra velitel hradní posádky v Súsách a za Seleuka I.§ 331, 317, 316

Xenofilos z Chalkidiky, pýthagorik, uč. Aristoxenův§ 370 

Xenofón z Athén, gen. Xenofónta§ 1. z Ercheie, syn Gryllův, manž. Filésie, o. Grylla a Diodóra, voják, historik a filosofující sókratovský autor, 1275, 606, 567, 447, 430, 411, 407, 401, 399, 394, 378, 365, 362, 353-, 39+; 2. 429; 3. 296, arch. 287
Xenofón z Aitólie, strat.§ 198

Xenofón z Efesu, autor milostného románu§ 150+

Xenofón z Korinthu§ 464 (Ol.)

Xenofón z Kóu, s. Hérákleitův, archiatros na dvoře Claudiově, možná i jeho vrah, též tajemník přes řecky psanou agendu, občansky C. Stertinius Xenophon§ 41+, 53+, 54+

Další X. z Athén sepsal životopisy Epemeinóndův a Pelopidův, též verše o Théseovi, jiný složil dějiny Hannibalovy, jeden psal o zázracích, další patřil k básníkům staré attické komédie a X. z Paru byl sochař (žádný z nich není v CSD).    

Xenoitás z Acháje, seleukovský vojevůdce§ 221

Xenokleidés z Korinthu, strat., s. Euthykleův§ 426

Xenokleidés z Chalkidy, předák prořímské strany§ 192

 

Xenoklés z Adramyttia, rhétór§ 88, 78 

Xenoklés z Athén§ 1. arch. 168, 167; 2. arch. 197+ (?); 3. o. Karkina tragika, 415; 4. tragický básník, s. Karkinův, b. Démotímův, asi zvaný Dátis, 415 
Xenoklés z Messénie§ 744 (Ol.)

Xenokratés z Akragantu, b. Thérónův§ 487

Xenokratés z Chalkédonu/Kalchédonu, s. Agathenorův, scholarchos Akadémie§ 396, 339, 336, 331, 322, 314, 300

Z dalších Xenokratů jeden byl příbuzný Xenokratův z Chalkédonu, autor pohřební řeči na Arsinoé II., jiný složil spis o taktice, byl též filosof Xenokratés, autor nezdařilých elegií, další skládal písně a jeden byl sochařem (nikdo z nich není v CSD).  

Xenokrité z Kýmy v Kampánii, manž. Aristodémova§ 492

Xenokritos z Athén, vůdce kolonistů§ 444

Xenokritos z Lokridy, chorický lyrik, zákonodárce a učitel Zaleukův§ 700, 663

Xenón z Aigea, vyslanec§ 160, 155 

Xenón z Akragantu, lékař, o. Akrónův§ 429 a viz pod lékaři

Xenón z Athén, gen. Xenóna§ 1. arch. 133; 2. arch. 9
Xenón z Delf, archón§ 189, 180

Xenón z Hermiony, tyrannos§ 229, 225 
Xenón z Makedonie (?), Filippův stratégos§ 186
Xenón z Pater, jeden z představitelů autonomistické frakce ve Spolku Achájů§ 170, 167

Xenón, seleukovský vojevůdce, identický se samovládcem Hermióny (?)§ 221

Xenón, poslední seleukovský frúrarch Sard§ 190 

Xermodigestos z Paionie, zrádný důvěrník Audoleontův§ 286

 

Xerxés, jméno perských králů, per. Chšajáršá (údajně s významem „válečník“), bab. Achšíwarši, hebr. Achašveruš, cf. Ahasver:§
Xerxés I.§ 2292, 1200, 580, 518, 510, 492, 491, 486, 484, 481, 480, 477, 470, 466, 465, 462, 430, 399, 394, 324, 311, 286, 255, 37-, 39+ 
Xerxés II., s. Artaxerxa I. s Damaspií§ 424, 423 

Xerxés z Armenie, dynasta, manž. Antiochidy, d. Seleuka II. a s. Antiocha III.; snad s. Arsama§ 230, 225, 223, 212, 205
Xerxés z Pontu, syn Mithridáta VI.§ 111, 63

Xiangkhuang, Xieng Khuang, laoská provincie s Planinou džbánů§ 500

Xifarés z Pontu, s. Mithridáta VI. se Stratoníkou§ 65

Xifilínos, Ióannés X., kónstantínopolský mnich z 11. st., pořídil excerpt z Cassia Dióna§ 164+, 229+

Xifóniá, přístav a mys sev. od Syrákús§ 263

Xisúthros§ viz Ziusudra  

 

xoanon, pl. xoana, archaické kultovní podoby bohů vyřezávané ze dřeva (xeó, otesávám)§ 544

Xois, gen. Xoidy, m. v Deltě, eg. Chasuu/Chasut, dn. arab. Sachá n. Kafr aš-šajch§ 1786, 1740, 1600  

 

Xúthos z Thessalie, s. Hellénův§ 1555

Xúthos, flétnista, oblíbenec Antóniův§ 41 

 

Xychos, spiklenec u dvora Filippa V. Makedonského§ 179

Xyniai, Xyniá, m. ve Fthíótidě u Thaumak§ 214, 198