Dynastové X. (Egypťané 3)

 

Seznamy vládců starého světa, x.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (c)

 

 

Nová říše

(XVIII. dynastie, 1570 - 1320)

XVIII. dynastie, Thútmósovci, 1570 - 1320

 

166. Hor Nebpehtejre Ahmose I., řec. Amósis§ 1570 - 1546

167. Hor Džeserkare Amenhetep I., řec. Amenófis I.§ 1546 - 1526

168. Hor Acheperkare Thothmes I., řec. Thútmósis I.§ 1526 - 1512 (krátce spoluvládl s čís. 167)

169. Hor Acheperenre Thothmes II.§ 1512 - 1504

170. Hor Makare Hatšepsut§ 1504 - 1482 spoluvláda se svým synovcem, čís. 171

171. Hor Mencheperre Thothmes III., řec. Menfrés, Misafris či Misfrag§ 1482 - 1450 vládl sám

172. Hor Acheprure Amenhetep II., řec. Amenófis II.§ 1450 - 1425

173. Hor Mencheprure Thothmes IV., řec. Thútmósis II.§ 1425 - 1417

174. Hor Nebmare I. Amenhetep III., řec. Hóros§ 1417 - 1379

175. Hor Nefercheprure Amenhetep IV., řec. Amenófis III., od roku 1373 vládl jako Achenaten§ 1379 - 1362

176. Hor Anchcheprure Smenchkare (poslední z Thútmósovců)§ 1364 - 1362 jako spoluvládce čís. 175

Hor Anchcheprure Smenchkare§ 1362 - 1361 vládl sám

177. Hor Tutanchamun, zprvu krátce vládl jako Tutanchaten§ 1361 - 1352

178. Hor Chepercheprure Aj§ 1352 - 1348

179. Hor Džesercheprure Horemheb, řec. Harmais§ 1348 - 1320

 

Třetí mezidobí

(XIX. - XXXV. dynastie, 1320 - konec egyptského státu; konec Nové říše ale může ležet na konci XX. dynastie v roce 1085)

XIX. dynastie, I. ramessovská

(1320 - 1200; sídelním městem Mennofer - Memfis, Théby kultovním cenrem)

 

180. Hor Menpehtejre Ramesse I.§ 1320 - 1318

181. Hor Menmare I. Sethos I.§ 1319 - 1318 jako spoluvládce čís. 180

Hor Menmare I. Sethos I.§ 1318 - 1304 vládl sám

182. Hor Usermare I. Ramesse II. přezdívaný Sese§ 1304 - 1237 nějaký čas byl spoluvládcem čís. 181, doba neznáma

183. Hor Baenre Merneptah I.§ 1237 - 1223

184. Hor Menmare Amenmesse, přezdívaný Mose (?)§ 1223 - 1217 (?)

185. Hor Usercheprure Sethos II.§ 1217 - 1210 (?)

186. Hor Achenre - setepenre II. Merneptah II. Siptah, též Sechaenre Ramesse Siptah§ 1210 - 1205 (?), celou dobu spoluvládce své matky, čís. 187.

187. Sitra-merjetamun Tewosret§ 1210 - 1205 (?), spoluvládkyně čís. 186

Sitra-merjetamun Tewosret§ 1205 - 1200 (?), vládla sama

pravděpodobně následovalo kratší období interregna a anarchie

 

XX. dynastie, II. ramessovská

(1200 - 1085)

 

188. Hor Userchaure Sethnachte§ 1200 (?) - 1198

189. Hor Usermare II. - merejamun I. Ramesse III.§ 1198 - 1166

190. Hor Usermare III. - setepenamun I. Ramesse IV., později Hikmare - setepenamun§ 1166 - 1160

191. Hor Usermare IV. - secheperenre Ramesse V.§ 1160 - 1156

192. Hor Nebmare II. - merejamun II. - setepenre II. Ramesse VI.§ 1156 - 1148

193. Hor Usermare V. - merejamun III. - setepenre II. Ramesse VII.§ 1148 - 1147

194. Hor Usermare VI. - achenamun - Ramesse VIII.§ 1147 - 1140

195. Hor Neferkare I. Setepenre III. Ramesse IX.§ 1140 - 1121

196. Hor Chepermare Setepenre IV. Ramesse X.§ 1121 - 1113

197. Hor Menmare II. - setepenptah Ramesse XI.§ 1113 - 1085

 

Amonův stát v Thébách se stal plně autonomní; podle jiného časového řazení začíná rokem 1085 Třetí mezidobí

XXI. dynastie, tanská

(1085 - 945, sídelním městem Tanis)

 

198. Hedžcheperre - setepenre Nesbenebded (či Nesbanebdžed), řec. Smerdés§ 1085 - 1075

199. Neferkare II. - hikwast Amenemnisu - merejamun III., řec. Nefercherés§ cca. 1075 - 1065

200. Acheperre - setepenamun II. Psibchaemne I. - merejamun IV., řec. Psúsennés I. (používal thébskou Amonovu kněžskou titulaturu)§ cca. 1065 - 1045

201. Usermare VI. - setepenamun III. - Amenemope - merejamun V., řec. Amenófthis§ cca. 1045 - 995

202. [Osochór - Osorkon]§ cca. 995 - ?

203. [Psinachés]§ ? - 975

204. Nubecheperre - setepenamun IV. Siamun - merejamun VI.§ cca. 975 - 955

205. Titcheprure - setepenamun V. Psibchaemne II. - merejamun VII., řec. Psúsennés II.§ 955 - 945

 

Dědiční velekněží a vládci kněžského státu Théby

 

Usermarenachte§ za časů Ramesse III., zemřel mezi 1173 - 1166

Ramessenachte§ ? - 1140

Nesamun§ 1140 - 1131

Amenhotpe§ 1131 - 1102 (?)

Hrihor (zemřel ještě před Ramessem XI. a nebyl tudíž králem)§ 1102 - 1089

Pianch§ 1089 - cca. 1075

Pinodžem I., jeho královská titulatura zněla Cheperkare - setepenamun§ 1075 - ?

Masahert§ ?

Mencheperre§ ?

Džedchonsefanch§ ?

Nesbenebded z Théb§ ?

Pinodžem II.§ ?

Psibchaemne (II.), převzal také vládu v Taně, poslední a jediný vládce dynastie, který kraloval v Thébách i v Taně; vládu kněží v Thébách ukončil zakladatel XXII. dynastie Šošenq I.§ ? - 945

 

Jiná řazení XXI. dynastie:

 

a.

 

Smendés§ 1085 - 1080

Psúsennés I.§ 1080 - 1040

Neferkare, Nefercherés§ 1040 - 1028

Amenófthis§ 1028 - 1018

?

Siamun§ 977 - 975

Psúsennés II.§ 975 - 945

 

b.

 

Hrihor§ do 1080

Pinodžem I.§ 1080 - 1048

Masaherta§ krátce

Mencheperre§ 1048 - 1000

Smendés II.§ krátce

Pinodžem II.§ 1000 - 974

Psúsennés II.§ 974 - 945

 

XXII. dynastie, I. libyjská

(945 - 720, resp. 715, sídelním městem Tanis)

 

206. Hedžcheperre-setepenre I. Šošenk I. (hebr. Šišak)§ 945-924

207. Sechemcheperre-setepenre II. Osorkon I. (hebr. Berach)§ 924-889

208. Heqacheperre-setepenre III. Šošenk II. (spoluvládce Osorkona I., zemřel dříve)§

209. Takeloth I. (další jména neznáme)§ 889 - 874

210. Usermaré VII. - setepenamun V. Osorkon II. (jako nominální spoluvládce v Thébách, Amonův velekněz Harsiese)§ 874 - 850 (c. 870 - 860)

211. Hedžcheperre-setepenre II. Takelot II.§ 850 - 825

212. Usermare VII. - setepenre II. Šošenk III., též Usermare VII. setepenamun VI.§ 825-764 (též 816 - 764)

213. Usermare VIII.-setepenre III. Pimaj (Pimaes)§ 764 - 758

214. Acheperre Šošenk V.§ 758 - 730

215. Acheperre - setepenamun VII. Osorkon IV.§ 730 - 720 či 715

 

XXIII. dynastie, II. libyjská

(809 - 715, sídelním městem Leontopolis a Théby)

 

216. Usermare-setepenamun II. Pedubast§ 809 - 784

217. Iuput I. (spoluvládce)§ 804 - 803

218. Usermare-merejamun Šošenk IV.§ 784 - 778

219. Usermare-setepenamun III. Osorkon III.§ 778 - 750

220. Usermare-setepenamun IV. Takelot III.§ 750 - 748

221. Usermare-setepenamun V. Rudamun§ 748- 745

222. Usermare-setepenamun VI. Iuput II.§ 745 - 720

223. Usermaatre-meriamun Šošenk VI.§ 720 - 715 (?)

 

XXIV. dynastie, I. sajská

(730 - 715, sídelním městem původně Sais, později Memfis)

 

224. Šepsesre Tefnachte§ 730 - 720

225. Wahkare Bekenrinef (Bokchoris)§ 720 - 715

Podle Manethona jediným panovníkem XXIV. dynastie byl Bokchoris.

 

XXV. dynastie, nubijská či ethiopská

(730 - 655, sídelním městem Napaty a Memfis)

 

226. Pej (dříve čteno Pianchi)§ (751), 730 - 716

227. Šabakó§ 716 - 695

228. Šabataka, řec. Sebichos§ 695 - 690

229. Taharka, řec. Tarkos nebo Tarakos, ass. Tarku, hebr. Tyrháka§ 690 - 664

230. Tanutamun, ass. Tandamane, kúšit. Tanwet-amani§ 664 - 655

 

Dvě desetiletí assyrské okupace (671 - 651)

Král Aššuru Aššur-acha-iddina (hebr. Asarhaddon) obsadil roku 671 celou Dolní zemi, v letech 666 - 664 Assyřané kontrolovali celoý Egypt, včetně Horní země. Po dlouhých bojích byli Assyřané roku 655 definitivně vytlačeni z Théb a roku 651 král Aššur-báni-apli (hebr. Aššurbanipal), nástupce Aššur-acha-iddina, stáhl všechny assyrské posádky i z Dolní země.

 

XXVI. dynastie, II. sajská

(664 - 525, sídelním městem Sais)

 

231. Psammtek I., řec. Psammetichos I.§ 664 - 610

232. Nekó II.§ 610 - 595

233. Psammtek II., řec. Psammetichos II.§ 595 - 589

234. Wahjebré, řec. Apriés§ 589 - 568

235. Ahmose II., řec. Amásis§ 570 - 526

236. Psammtek III.§ 526 - 525

 

XXVII. dynastie, I. perská

(525 - 404)

 

237. Kambýsés II. (= Kambudžija)§ 530 - 522, v Egyptě od roku 525

(237a, b. Bardya alias Smerdys, a Gaumáta, oba pouze nominálně§ 522)

238. Dáreios I. (= Darajawahuš)§ 522 - 486 [o Chabbašovi viz zde níže]

239. Xerxés I. (= Chšajárša)§ 486 - 465

(239a. Artabános, pouze nominálně§ 465)

240. Artaxerxés I. Makrocheir (= Artachašatra)§ 465 - 425

241. Xerxés II. alias Sogdis§ 425 - 424

242. Dáreios II. Nothos§ 424 - 404

243. Artaxerxés II. Mnémón (alias Arsakés)§ 404 - 359, v Egyptu pouze nominálně

 

XXVIIa. údělní vládci v Deltě, event. protiperští povstalci

 

Iret-Heru/Ierau, řec. Inarós, syn knížete či „krále“ Libyjců Psammeticha, povstalec v Deltě, podporován Hellény§ 463 - 453

 

Thannyrás, Inarův syn, vládl jako údělný dynasta v Deltě, a to s Artaxerxovým svolením§ od 453 - ?

 

Amenardés I., řec. Amyrtaios I., vládl v Deltě§ ? - cca. 450 (?)

 

Pausiris, syn Amyrtaiův, vládl v Deltě§ 450 (?) - ?

 

?

 

XXVIII. dynastie, III. sajská

(404 - 399, sídelním městem Sais)

 

244. Amenardés II., řec. Amyrtaios nebo Amonortais§ 404 - 399

 

XXIX. dynastie, mendétská

(399 - 380, sídelním městem Mendés ve východní Deltě)

 

245. Nefaarud I., řec. Neferités I.§ 399 - 393

246. Hakór, řec. Achóris či Akorés§ 393 - 380

247. Múthés§ 393

248. Pašeriebmut, Pšenmut, řec. Psamúthis§ 393

249. Nefaarud II., řec. Neferités II.§ 380

 

XXX. dynastie, sebennytská

(380 - 343, sídelním městem Sebennytos)

 

250. Cheperkare Nechtnebof I., řec. Nektanebós I.§ 380 - 361

251. Džeho II., řec. Tachós II.§ 361 - 360

252. Snedžemibré Nechtharebhe II., řec. Nektanebós II. (poslední domácí vládce, pak již jen cizinci, viz ale roky 338-336)§ 360 - 343

 

XXXI. dynastie, II. perská

(343 - 331)

 

253. Artaxerxés III. Óchos§ 359 - 338, v Egyptě od 343

254. Arsés/Artaxerxés IV.§ 338 - 336

254a. Chabbaš, Chababaša, Senen-tenen§ 338-336 [srov. případné zařazení pod Dáreia a Xerxa; pak by byl on posledním domácím vládcem, viz rok 343]

255. Dáreios III. Kodomannos§ 336 - 330, v Egyptě do roku 331

 

XXXII. dynastie, argívská/alexandrovská

(331 - 310)

 

256. Alexandros III. Veliký§ 336 - 323, v Egyptě od roku 331

257. a 258. Filippos III. Arrhidaios a Alexandros IV. Aigos§ 323 - 317, oba od roku 322 pouze nominálně, spoluvláda

Alexandros IV. Aigos (poslední panovník z rodu Argeadů, potomků Héráklea)§ 317 - 310, samostatně, jen nominálně

 

XXXIII. dynastie, ptolemájovská

(305 - 30)

 

Ptolemaios I. Sótér§ (322), 305 - 285

Ptolemaios II. Filadelfos I.§ 285 - 246

Ptolemaios II. a Arsinoé II. Filadelfos vládli spolu jako Theoi Filadelfoi§ 276 - 270

Ptolemaios III. Euergetés I.§ 246 - 221

Ptolemaios IV. Filopatór I.§ 221 - 205, (204)

Ptolemaios IV. a Arsinoé III. Filopatór vládli spolu jako Theoi Filopatores I.§ 211 - 204 (smrt Filopatóra I. byla dlouho skrývána)§

Ptolemaios V. Epifanés§ 204 - 181

Ptolemaios VI. Filométór I.§ 181 - 145

samostatně§ 181 - 176

s Kleopatrou II. jako Theoi Filométores I.§ 176 - 170

Ptolemaios VI. s Kleopatrou II. a Ptolemaiem VII. Euergetem II. (vulgo Fyskónem) jako Theoi Filométores II., první vláda§ 170

Kleopatra II. s Ptolemaiem VII. jako Theoi Filométores III., první vláda§ 170 - 169

(Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos§ 170 - 169, seleukovská vláda)

Theoi Filométores II., druhá vláda§ 169 - 164

Theoi Filométores III., druhá vláda§ 164 - 163

Theoi Filométores I., druhá vláda§ 163 - 145

Ptolemaios VIII. Filopatór II.§ 145

Ptolemaios VII., Kleopatrá II. a Ptolemaios VIII. jako Theoi Filométores IV.§ 145

Theoi Filométores III. se přejmenovali na Theoi Euergetai I.§ 145 - 144

Theoi Euergetai I. (Ptolemaios VII. s Kleopatrou II.) s Ptolemaiem Euergetem III. (vulgo Memfítés) jako Theoi Euergetai II.§ 144 - 142

Theoi Euergetai I. s Kleopatrou II. Euergetis jako Theoi Euergetai III., první vláda§ 142 - 133

Ptolemaios VII., Kleopatra III. a Ptolemaios Euergetés III. jako Theoi Euergetai IV.§ 133 - 131

Kleopatrá II. Sóteirá (Filométór Euergetis) Theoi Euergetai V. - Ptolemaios VII. a Kleopatra III.§ 130 - 124

Theoi Euergetai III., druhá vláda§ 124 - 118

(Theoi Euergetai V., druhá vláda§ 118 - 116)

Kleopatra II. a Kleopatra III. jako Theai Euergetai (předpokládáno)§ 116

Kleopatra III. Filométór Sóteirá II.§ 116 - 115

Ptolemaios IX. Sótér II. Filométór Filadelfos s Kleopatrou III. jako Theoi Filométores Sótéres I.§ 115 - 114

Kleopatra III., Ptolemaios IX. s Alexandrem I. jako Theoi Filométores Sótéres II.§ 114 - 108

Kleopatra III. s Alexandrem I. neboli králem Ptolemaiem X. Alexandrem I. Theem Filométorem III. jako Theoi Filométores Sótéres III.§ 108 - 101

Ptolemaios X. Alexandros I. Filométór III. s Bereníkou III. jako Theoi Filométores IV.§ 101 - 88

Ptolemaios XI. Sótér II. Filométór Filadelfos (vulgo Lathyros) s Bereníkou III. Filométór Filadelfos§ 88 - 80

Bereníké III. Filométór Filadelfos§ 80

Bereníké III. s Ptolemaiem XI. Alexandrem II. (smrtí Alexandra II. skončila legitimní linie Ptolemájovců)§ 80

Ptolemaios XII. Theos Filopatór Filadelfos Neos Dionýsos (vulgo Aulétés)§ 80 - 79

Ptolemaios XII. s Kleopatrou VI. Tryfainou II. Filopatór Filadelfos§ 79-58

Kleopatra VII. Tryfaina III. s Bereníkou IV.§ 58

Bereníké IV. (spolu se Seleukem VII., ?)§ 58 - 56

Bereníké IV. s Archeláem Kappadockým§ 56 - 55

Ptolemaios XII., druhá vláda§ 55 - 51

Kleopatra VIII. Filopatór s Ptolemaiem XIII. Filopatórem III. jako Theoi Filopatores II. (od r. 48 ve válce)§ 51 - 47

Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XIV. Filopatorem IV. jako Theoi Filopatores III.§ 47 - 44

Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XV. Filopatorem Filométorem (vulgo Kaisarión)§ 44 - 30

Ptolemaios XV. Filopatór Filométór§ 30

 

XXXIV. dynastie, protiptolemájovští povstalci

 

Harmaxis, Haronnofris§ 204 - 199

 

Anchmaxis, Anchonnofris§ 199 - 186

 

 

XXXV. římská doba

(od roku 30 př. n. l. do roku 641 n. l., kdy země dobyta muslimskými Araby)