Dynastové VIII. (Egypťané 1)

Seznamy vládců starého světa, viii.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (a)

 

XXXVII. Králové Egypta

(číslování dynastií podle Manethóna)

 

1. král „Škorpión“ z Nechenu/Hierápole, král Horního Egypta, poslední svého „knížecího“ rodu. Dobyl Egypt až po Deltu. Bývá ztotožňován s čís. 2.§ zemřel 3236

 

Thínitské království, též období archaického Egypta

(I. - II. dynastie, 3236 - 2686; sídelním městem Ceni/Čeni, řec. Thís u Abýdu - čís. 2 ale vybudoval Mennofer, odkud vládl)

 

I. dynastie (3236 - 2983)

[eg. titul Hor znamená "sokol", čteno též Har, Her, Heru; kopt. Hór, řec. Hóros, lat. Hórus, uváděna jména pouze trůnní a rodná]

 

2. Hor Narmer, pravděpodobně totožný s člověkem s osobním jménem Mén, Ménés, Mín§ 3236 - 3174

3. Hor Aha I., řec. Athothis I.§ 3174 - 3127, resp. 3117

4. Hor Džer (starší čtení Chent) Iti II., řec. Athothis II.§ 3127, resp. 3117 - 3096, resp. 3086

[4a. Manethón uvádí jméno s řec. formou Kenkenés]

5. Hor Džet Itertej (Iterbej)§ 3096, resp. 3086 - 3054, resp. 3073

[5a. Manethón namísto čís. 5 uvádí jméno Uadžej, Uenefés, Onófris]

6. Mer(it)-Neith (?), královna§ krátce

7. Hor Den Chastej (resp. Semtej či Septej), řec. Usafais; zvaný též Udimu, Vedimev - první panovník s titulem „Král Horního a Dolního Egypta)§ 3054 - 3034, resp. 3053

8. Hor Anedžib či Andžjeb Mebap (Merpes, Merpebia), řec. Miebis§ 3034 - 3008, resp. 3027

9. Hor Semerchet Irejnetdžer, řec. Semempsés§ 3008 - 2990, resp. 3009

10. Hor Qaa, řec. Biénechés či Ubienthés§ 2990 - 2983

10.a. Sneferka/Nefersieka§ ?

10.b. král "Pták"/Hor Ba? (Sa, Geb?)§ ?

II. dynastie (2983 - 2686)

 

11. Hor Hetepsechemwej Hetep (chybně čteno jako Bedžau, z toho řec. forma Boéthos či Bóchos)§ 2983 - 2945

12. Hor Reneb (starší čtení Nebré) Nubnefer, řec. Kaiechós§ 2945 - ?

13. Hor Neteri Nej-netžer či Banetžeren, řec. Binóthris§ ? - 2906

14. Weneg či Wadžnes (bez Horova jména)§ 2906 - 2889

15. Sened či Senedž, řec. Sethenés (bez Horova jména)§ 2889 - 2848

16. Peribsen (rovněž bez Horova jména, ale jde o Sethovo jméno; možná, že mu náleží Horovo jméno Sechemib, nebo jde o dva různé panovníky)§ 2848 - 2766

17. Hor Aka (bez Horova jména), resp. Neferkaré I., řec. Chairés§ 2766 - 2732

18. Nefersokar, řec. Nefercherés§ 2732 - 2724

19. Hor Chasechem, řec. Sesochris§ 2724 - 2703

20. Hor & Seth Chasechemwej, vlastním jménem Hudžefa (jako jediný ze známých vladařů používal Horovo i Sethovo jméno), řec. Chenerés§ 2703 - 2686

 

Stará říše

(III. - VI. dynastie, 2686 - 2181; sídelním městen byl Mennofer)

III. dynastie (2686 - 2613)

 

21. Hor Sanachte Nebka, řec. Tyreis, Mesochris či Soyfis§ 2686 - 2667

22. Hor Netžerejchet - Neterejchet Džosér, řec. Tosorthros§ 2667 - 2648

23. Hor Sechemchet Džosér Teti (?), řec. Tosertasis§ 2648 - 2642

24. Hor Chaba (pouze Horovo jméno je známo), řec. Achés§ 2642 - 2636

25. Hor X Nebkaré I., řec. Sefréris§ 2636 - ?

26. Hor Huni§ ? - 2613

IV. dynastie (2613 - 2498)

 

27. Hor Nebmaat Sneferu (snofru), řec. Sóris, Súfis I.§ 2613 - 2589

28. Hor Medžedu Chufu, řec. Cheops (tak Hérodotos), Kefrén (tak Diodóros) či Súfis II. (Manethón)§ 2589 - 2566

29. Hor Cheper Redžedef (též Rachef; dříve čteno jako Dedefré), řec. Ratoisés§ 2566 - 2558

30. Hor Userib Chafré, řec. Chefrén§ 2558 - 2533

31. Hor Bakaré (Bau-ef-re), řec. Bicheris§ krátce 2533

32. Hor Kajchet Menkauré, řec. Mykerinos§ 2533 - 2505

33. Hor Šepsesejchet Šepseskaf, řec. Sebercherés či Seberkerés§ 2505 - 2498 (?)

[33a. podle Manethona patřil do této dynastie i jistý, zatím nedoložerný Dedefptah (?), řec. Thamfthis§ krátce (?)]

 

V. dynastie (2498 - 2345)

 

34. Hor Irmaat Userkaf, řec. Usercherés§ 2498 - 2491

35. Hor Nebchau Sahure, řec. Sefrés§ 2491 - 2477

36. Hor Userchau Kakai, jeho druhé trůnní jméno bylo Neferirkaré I., řec. Nefercherés§ 2477 - minim. 2467

37. Hor Sechemchau Šepseskare, jeho druhé trůnní jméno bylo Isi, řec. Sisirés§ 2467 - 2460

38. Hor Neferchau Neferefre, jeho druhé trůnní jméno bylo Neferchare (dříve čteno Raneferre), řec. Cherés§ 2460 - 2453

39. Hor Isetiftowej Ini, jeho druhé trůnní jméno bylo Njuserre - Neuserre, řec. Rathúrés§ 2453 - 2422

40. Hor Menchau Menkauhor, jeho druhé trůnní jméno bylo Akauhor, řec. Menchnés§ 2422 - 2414

41. Hor Džedchau Isesi, jeho druhé trůnní jméno bylo Džedkare, řec. Tancherés§ 2414 - 2375

42. Hor Wadžtowej Unas (neměl druhé trůnní jméno), řec. Onnos či レnos§ 2375 - 2345

 

VI. dynastie (2345 - 2181)

 

43. Hor Seheteptowej Teti, bez druhého trůnního jména, řec. Othoés§ 2345 - 2333

44. Userkare§ krátce 2333

45. Hor Merejtowej Pepi I., jeho druhé trůnní jméno bylo Nefersahor, později Merejre, řec. Fiós; bylo čteno i jako Fiops§ 2333 - 2283

46. Hor Anchchau Merenre I., jeho druhé trůnní jméno bylo Antejemsaf, řec. Methesúfis§ jako spoluvládce 2292 - 2283, samostatně

2283 - 2278

47. Hor Netžerchau Pepi II. (dříve také čteno Pjopej či Fiops), jeho druhé trůnní jméno bylo Neferkare I., řec. Fióps§ 2278 - 2184 (doložený svět rekord)

48. Hor X Merenre II. Antejemsaf, řec. Menthesúfis§ 2184 - 2183

49. Hor Netžerejkare§ krátce

50. Menkare (Neith), řec. Nitókris§ 2183 - 2181

 

První mezidobí

VII. - X. dynastie, 2181 - 2040)

 

VII. dynastie (2181 - 2173)

podle Manethóna vládlo sedmdesát králů sedmdesát dnů, pravděpodobnější bude devět králů osm let:

51. Neferkare II.

52. Neferkare III.

53. Netej

54. Džedkare Šemaj

55. Neferkare IV.

56. Chendu

57. Merjenhor

58. Neferkamin I.

59. Nejkare

60. Nejkare

61. Neferkare V.

62. Tereru

62. Neferkahor

 

VIII. dynastie (2173 - 2160)

vládla jen v okolí Mennoferu

 

63. Hor Cha[ban?] Wadžkare Pepejsonbe§ 2173 - 2169

64. Neferkamin II. Anu§ 2169 - 2167

65. Kakare Ibi§ 2167 - 2163

66. Neferkare VI.§ 2163 - 2161

67. Hor Netžerejbau Neferkauhor Kapuibi§ 2161 - 2160

68. Hor Demedžibtowej Neferirkare II.§ krátce 2160

 

Hérákleótská říše

(IX. - X. dynastie, 2160 - 2130, resp. 2040; sídelním městem Heneneswe, starší Nenísowet, řec. Hérákleópolis, dn. Ihnásja al-Madína)

IX. dynastie (2160 - 2130)

 

69. Hor Merjibre Cheti, řec. Achthoés I.§ 2160 - ?

70. ?§ ?

71. Neferkare VII. - válka s Thébami, začátek XI. dynastie (I. thébské)§ ?

72. Nebkaure, řec. Achthoés II.§ ?

73. - 81. Setut, [...], Merej-[...], Šedet-[...], H[...], [...], [...], [...] a User?-[...]§ všichni do 2130

 

X. dynastie (2130 - 2040)

 

82. Merejhathor§ 2130 - ?

83. Neferkare VIII.§ ? - cca. 2100

84. Wahkare, řec. Achthoés III. (vládl i v Memfidě)§ cca. 2100 - 2050

85. Merejkare§ cca. 2050 - 2040

86. poslední z dynastie, jehož jméno neznáme§ krátce cca. 2040

 

XI. dynastie, I. thébská (2133 - 1991)

 

87. Hor Tepja Mentuhotpe I.§ krátce 2133

88. Hor Sehertowej Antef I.§ 2133 - 2118

89. Hor Wahanch Antef II.§ 2118 - 2069

90. Hor Nachtnebtepnefer Antef III.§ 2069 - 2061

91. Hor Sanchibtowej, od roku 2047 Hor Netžerejhedžet a Hor Smatowej Nebhepetre Mentuhotpe II. (ukončil roku 2040 panování X. dynastie a tím celé hérákleótské říše - začátek střední říše)§ 2061 - 2010