Dao-Day

Daoi, Daové§ viz Dahové

Daochos z Thessalie, promakedonský politik§ 344

Daorsové, ill. kmen§ 272

Dapyx, k. Getů§ 44, 28

Dárá, m. poh. Zapaortenon/Apaotenon v part. kraji Apavarktikéně, asi u dn. Qúčánu na sv. IR§ 250

Dárábgerd, pevnost v Persii, dn. Dáráb§ 208+

Dardaniá, Dardanie, Dardanové, spíše illyrský než thrácký ethnický svaz v Horní Moesii, zhruba dn. Srbsko (srov. pod Skopje)§ 286, 284, 280 - 278, 231 - 228, 222, 221, 219, 217, 209, 208, 204, 200, 199, 197, 181, 179 - 176, 170, 168 - 167, 91, 75, 73, 60, 29, 6+, 169+, 173+, 268+  

Kosovští Albánci vztahují antický pojem D. na novověké Kosovo a pokládají se za dardanské potomky a uvažovali o použití názvu po odtržení od Srbska.

Dardanové trojští§ viz pod Dardanos 

Dardani᧠viz Samothráké

Dardanos, s. Diův, zakladatel a vládce trojské Dardanie, předek Trojanů§ 268+

Dardanos, mí. v Tróadě§ 410, 398, 85, 79, 78, 74, 268+ 

Dardanos z Assyrie, sofista§ 133+

Dáreios, Darajawahuš, jméno per. králů („Podmanitel“), arab. Dárá:§

Dáreios I. Hystaspés, s. Hystaspův a Rhodogúnin/Rhodogynin§ 747, 610, 574, 545, 524, 522, 521, 519, 518, 513 - 510, 508, 501, 500, 496, 493 - 491, 488, 486, 481, 280, 255, 67

S pro nás bezejmennou dcerou Góbryovou měl syny Artobazána/ Artobarzána (jindy jmenovaný jako Ariamenés), Arabigna a Arsamena, s Atossou, nejvlivnější ze svých manželek, měl Xerxa (následníka trůnu, ačkoli nebyl nejstarší), Achaimena, Masistu a Hystaspa. S Atossinou sestrou Artystóné, kterou údajně ze všech žen miloval nejvíce, měl syny Arsama a Góbryu, s Faidimou, dcerou Otanovou nevíme, kolik a zda měl děti. Nejmladší z manželek byla Fratagoné, s níž měl syny Abrokomu a Hyperanta.

Dáreios II. Nothos, rod. jménem Óchos, s. Artaxerxa I. s Kosmartidénou z Babylónu, b. Arsita, manž. Parysatidy, nevlastní sestry§ 580, 550, 453, 424, 423, 414 - 412, 409 - 407, 405 - 404, 336

Dáreios III. Kodomannos, rod. jménem Artašata (bab.)§ 479, 445, 336, 333 - 330, 324, 315, 116+, 194+, 208+   

Dáreios z Persie§ 1. nejst. syn Xerxa I., 479, 465, 462; 2. nejstarší s. Artaxerxa II., 404

Dáreios z Médie, k.§ 65

Dáreios z Parthie, s. Artabána IV.§ 36+, 39+  

Dáreios z Pontu§ 1. 63, syn Mithridáta VI.; 2. k., 46, 36, 14

Dáreios z Elymáidy§ 78

Darvaka či Darbhaka, k. v Magadě, viz Udajin§ 461

Dasaratha, k. v Magadě§ 232

Daskyleion, m. v Propontidě, sídel. m. perské satrapie Frygie na Helléspontu, dn. lokalita u vsi Ergili§ 546, 526, 522, 512  

Daskylos z Lýdie, syn Gygův§ 716

Dassaretové, st. Dexarové, jihoill. kmen a se stejným jménem ve stejné oblasti kmen počítaný mezi hellénské épeirótské Chaony se sídelním m. Lychnidou§ 423, 214, 200, 170

Dasteira na Eufrátu, též Níkopolis na Eufrátu, srov. tam§ 66, 47

datace, datování, datační éry, viz pod éra, chronografové, svátky (v příloze)

Dasumia Polla, manž. Domitia Tulla a asi též L. Catília Sevéra§ 114+

P. Dasumius Rústicus§ cos. ord. 119+ 

L. Dasumius Tullius Tuscus§ cos. suff. 152+ 

Daškerpi, novodobé m. v ARM v provincii Širak§ 748

Datamés z Kárie§ 1. satr. Kappadoků, 378, 368, 362, 355, s. Kamisara z Kárie a Skythissy z Paflagonie; 2. perský nauarch, 333

Dátis z Médie, Dáreiův vojevůdce, poražený Hellény u Marathónu§ 491, 490

Daton, mí. v Thrákii se zlatými doly proti ostrovu Thasos§ 478

Datus§ viz L. Valerius Datus

Daulios z Krísy, tyr.§ 700

Daulis§ viz Fókis

Daunové, Daunia, nárůdek v severní části Ápúlie, část Ápúlů, pravděpodobně illyrského původu§ 524, 317

Daurisés z Kárie (?), per. vojevůdce§ 496

Dávíd(u) či Dáwíd(u) z Júdy, k. Israéle, jeho náhrobek; arab. Dá’úd/Dáwúd, č. David§ 132-, 62+, 95+  

Ðáy, Sông Ðáy/"řeka Ðáy", na severu Vietnamu§ 43+