Dao-Day

Daoi, Daové§ viz Dahové a Dákové

Daochos z Thessalie, promakedonský politik§ 344

Daorsové, lat. Daorsí, Daorsés, řec. Daúrsioi, Daoridzoi, ill. kmen se sídel. m. Daorsón, dn. lokalita Ošanići u Stolacu v BiH§ 272, 167 

Daotiké, země/stratégie Daů§ 12+

Daphnis§ viz Lutátius D.

Dapyx, k. Getů§ 44, 28

Dara, nekropole západně od Nilu ve střed. ET§ 2160

Dara, arm. vojevůdce§ 387+

Dárá, m. poh. Zapaortenon/Apaotenon v part. kraji Apavarktikéně, asi u dn. Qúčánu na sv. IR§ 250

Daras, Dara, m. s pevností u Nisibi, pozd. Anastasiúpolis, dn. ves Oğuz v TR§ 329+

Dárábgerd, pevnost v Persii, dn. Dáráb§ 208+

Darband§ viz Derbent

Darda, Dardás z Épeiru, strat.§ 205

Dardaniá, Dardanie, Dardanové, spíše illyrský než thrácký ethnický svaz v Horní Moesii, zhruba dn. Srbsko (srov. pod Skopje)§ 286, 284, 280 - 278, 231 - 228, 222, 221, 219, 217, 211, 209, 208, 204, 200, 199, 197, 181, 179 - 176, 170, 168 - 167, 97, 91, 85, 75, 73, 60, 39, 29-, 6+, 169+, 173+, 268+, 293+, 361+    

Kosovští Albánci vztahují antický pojem D. na novověké Kosovo, pokládají se za dardanské potomky a uvažovali o použití názvu po odtržení od Srbska roku 2008.

Dardanové trojští§ viz pod Dardanos 

Dardani᧠1473 a viz Samothráké

Dardanos, s. Diův a Élektřin, zakladatel a vládce trojské Dardanie, předek v hellénských představách Trojanů§ 1473, 1360, 1300, 268+ a viz pod Troiá

Dardanos, mí. v Tróadě§ 410, 398, 85, 79, 78, 74, 73-, 268+ 

Dardanos z Assyrie, sofista§ 133+

Dáreios, Darajawahuš, jméno per. králů („Podmanitel“), bab. Darijámuš/Da-ri-ia-a-muš, arab. Dárá:§

Dáreios I. Hystaspés, s. Hystaspův a Rhodogúnin/Rhodogynin§ 747, 610, 574, 545, 531, 524, 522, 521, 519, 518, 513 - 510, 508, 501, 500, 496, 493 - 491, 488, 486, 481, 280, 266, 255, 67

S pro nás bezejmennou dcerou Góbryovou měl syny Artobazána/ Artobarzána (jindy jmenovaný jako Ariamenés), Arabigna a Arsamena, s Atossou, nejvlivnější ze svých manželek, měl Xerxa (následníka trůnu, ačkoli nebyl nejstarší), Achaimena, Masistu a Hystaspa. S Atossinou sestrou Artystóné, kterou údajně ze všech žen miloval nejvíce, měl syny Arsama a Góbryu, s Faidimou, dcerou Otanovou nevíme, kolik a zda měl děti. Nejmladší z manželek byla Fratagoné, s níž měl syny Abrokomu a Hyperanta.

Dáreios II. Nothos, rod. jménem Óchos, s. Artaxerxa I. s Kosmartidénou z Babylónu, b. Arsita, manž. Parysatidy, nevlastní sestry§ 580, 550, 453, 424, 423, 414 - 412, 410 - 407, 405 - 404, 336

Dáreios III. Kodomannos, rod. jménem Artašata (bab.)§ 479, 445, 401, 336, 333 - 330, 324, 315, 190, 116+, 194+, 208+, 357+    

Dáreios z Persie§ 1. nejst. syn Xerxa I., 479, 465, 462; 2. nejstarší s. Artaxerxa II., 404, 363; 3. dva údělní králové pod Arsakovci Dáráj, Dáráján, aram. D'RJW, 141 

Dáreios z Médie, k.§ 65

Dáreios z Parthie, s. Artabána IV.§ 36+, 39+  

Dáreios z Pontu§ 1. 111, 63, syn Mithridáta VI.; 2. k., s. snad Farnaka II., 46, 39, 36, 14

Dáreios z Elymáidy§ 78

Darés z Frygie, (hypothet.) autor řec. příběhu o vyvrácení Troie§ 300+

Dari-epuch ze Šechny, o. Tilláje a Jakúje§ 1769

Darvaka či Darbhaka, k. v Magadě, viz Udajin§ 461

Dasaratha, k. v Magadě§ 232

Dasius z Brundisia, zrádce§ 218

Daskyleion, m. v Propontidě, sídel. m. perské satrapie Frygie na Helléspontu, dn. lokalita u vsi Ergili§ 629, 546, 526, 522, 512, 480, 477, 396, 395    

Daskylos z Lýdie, syn Gygův§ 716

dása, dasju, dásové, nepřátelé Árjů v Rigvedách§ 1800, 22 a srov. pod Dahové 

Dassarétové, st. Dexarové, jihoill. kmen a se stejným jménem ve stejné oblasti kmen počítaný mezi hellénské épeirótské Chaony se sídelním m. Lychnidou§ 423, 217, 214, 200, 199, 192, 170, 167 

Dasteira na Eufrátu (pl.), též Níkopolis na Eufrátu, srov. tam, nezn. polohy, snad u dn. Suşehri v TR§ 66, 47, 34  

Dasumia Polla, manž. Domitia Tulla a asi též L. Catília Sevéra§ 114+

P. Dasumius Rústicus§ cos. ord. 119+ 

L. Dasumius Tullius Tuscus§ cos. suff. 152+ 

Daškerpi, novodobé m. v ARM v provincii Širak§ 748

 

datace, datování, datační éry§ viz pod éra, chronografové, generace, svátky (v příloze)

datace, biblická, datace událostí a osob židovských dějin podle bible do vzniku království Israél (podle několika tradičních chronografií)§ 3761, 2985, 2648, 2440, 2405, 2400, 2375, 2341, 2316, 2278, 2249, 2220, 2193, 2150, 2009, 1975, 1942, 1880, 1786, 1520, 1448, 1400, 1325, 1245, 1235, 1220, 1213, 1198, 1177, 1108, 1070, 1048, 1020, 933

datace, ujednocena, v Číně§ 841     

 

Datamés z Kappadokie, satrapa Kappadokie, jiný od následujícího§ 378

Datamés z Kárie§ 1. satr. Kappadoků, 378, 368, 362, 355, s. Kamisara z Kárie a Skythissy z Paflagonie; 2. perský nauarch, 333

Datana, Datá z Chubuškie, k.§ 829

Dáthán, hebr. i řec., b. Abírámův, protimojžíšovští rebelové§ 1448

Dátis z Médie, Dáreiův vojevůdce, poražený Hellény u Marathónu§ 491, 490

Dátis z Athén§ viz Xenoklés

Daton, Datos, mí. v Thrákii se zlatými doly proti ostrovu Thasos§ 478 a viz pod Filippoi 

Datus§ viz L. Valerius Datus

Daulios z Krísy, tyr.§ 700

Daulis, m. ve Fókidě§ 1555, 347, 304, 198 a viz Fókis

Daunové, Daunia, nárůdek v severní části Ápúlie, část Ápúlů, pravděpodobně illyrského původu§ 524, 317

Ženy Dauniů chodily v černém, obličeje si malovaly do červena, oděv podpásán širokým páskem, v ruce držívaly hůl a na nohou klenutou obuv/ta koila hypodémata.

Daurisés z Kárie (?), per. vojevůdce§ 496

Dáwíd z Bét lechemu, k. jednotného Israéle, jeho náhrobek; hebr./aram. DWD, "Milovaný (bohem)", arab. Dá’úd/Dáwúd, č. David§ 1400, 1200, 1070, 1048, 1015, 1005, 1000, 990, 972, 968, 933, 917, 912, 849, 132-, 62+, 95+  

Ðáy, Sông Ðáy/"řeka Ðáy", na severu Vietnamu§ 43+