Dynastové VIIII. (Egypťané 2)

 

Seznamy vládců starého světa, viiii.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (b)

Střední říše

(XI. - XII. dynastie, 2040 - 1786)

 

92. Hor Sanchtowejef Sanchkare Mentuhotpe III.§ 2010 - 1998

93. Hor Nebtowej, Nebtowejre Mentuhotpe IV.§ 1998 - 1991

 

XII. dynastie (1991 - 1786)

 

94. Hor Sehetepibre I. Amenemhet I., řec. Ammenemés I.§ 1991 - 1962

95. Hor Cheperkare Senvosret I. (Senusert), řec. Sesóstris I. § 1972 - 1962 jako spoluvládce svého otce

Hor Cheperkare Senvosret I. (Senusert), řec. Sesóstris I.§ 1962 - 1929 vládl sám

Hor Cheperkare Senwosret I. (Senusert), řec. Sesóstris I.§ 1929 - 1928 jako spoluvládce se svým synem, čís. 96.

96. Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1929 - 1928 jako spoluvládce svého otce, čís. 95.

Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1928 - 1897 vládl sám

Hor Nubkaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1897 - 1895 jako spoluvládce se svým synem, čís. 97.

97. Hor Chacheperre Senwosret II., řec. Sesóstris II.§ 1897 - 1895 jako spoluvládce svého otce, čís. 96.

Hor Chacheperre Senwosret II., řec. Sesóstris II.§ 1895 - 1878 vládl sám

98. Hor Chakaure Senwosret III., řec. Sesóstris III. (od něho vládla dynastie z Itž-towej)§ 1878 - 1843

99. Hor Nejmare Amenemhet III., řec. Ammerés§ 1843 - 1798 vládl sám

Hor Nejmare Amenemhet III., řec. Ammerés§ 1798 - 1797 jako spoluvládce svého syna, čís. 100

100. Hor Macherure Amenemhet IV., řec. Ammenemés III.§ 1798 - 1797 jako spoluvládce svého otce, čís. 99

Hor Macherure Amenemhet IV.§ 1797 - 1790 vládl sám

101. Hor Merjetre Sobchare, rozená jako Sobkneferu, řec. Skemiofris (královna, poslední panovník dynastie)§ 1790 - 1786

 

Druhé meziobdobí

(XIII. - XVII. dynastie, 1786 - 1570)

 

XIII. dynastie

(1786 - 1633, sídelním městem Ič-towej a Memfis)

 

102. Hor Sechemre I. Chutowej Amenemhet V. Sobkhotpe I.§ 1786 - 1781 + x

103. Hor Sechemkare I. Amenemhet VI. Senbuef§ ? - cca. 1770

104. Hor Sehetepibre II. Amenemhet VII.§ jeden rok

105. Hor Sanchibre Amenej Antef/Anjotef/Intef IV. Amenemhet VIII. (podle Turinského kanonu šestý panovník dynastie; další králové nejsou historicky doložení - následovali až do roku cca. 1740:)§ ?

106. Hor Hotepibre Amu Qemausahornedžherjotef§ ?

107. Sobkhotpe II. (podle Turínského kanónu jedenáctý panovník XIII. dynastie)§ ?

108. Renseneb Amenemhet§ ?

109. Auibre Hor (I.)§ ?

110. Sedžefakare Kaj Amenemhet IX.§ ?

111. Chutowejre Ugaf, resp. Re Chutowej§ ?

112. Seneferibre Senwosret IV.§ ?

113. Userkare II. Chendžer (Neegypťan)§ ?

114. Semenchkare I.§ ? - cca. 1750

115. Sechemre II. Wadžchau Sobkemsaf I.§ cca. 1750 - 1743

116. Sechemre III. Sewadžtowej Sobkhotpe III.§ cca. 1743 - 1740

117. Chasechemre Neferhotpe I.§ cca. 1740 - 1730

118. Menwadžre Sihathor/Sahathor§ krátce

119. Chaneferre Sobkhotpe IV., řec. Chenefrés§ cca. 1730 - 1720

120. Hor Chaanchre Sobkhotpe V.§ ?

121. Hor Merisechemre Neferhotpe II.§ ?

122. Hor Chahetepre Sobkhotpe VI.§ ?

123. Hor Sechemre IV. Sanchtowej Neferhotpe III. (první z králů, který se dal korunovat „modrou korunou“ - za něho byla obsazena celá východní část Delty tzv. Hyksy, kteří měli sídelní město v Hatwaret, řec. Auaris, pozdější Pi-Ramesse)§ ? - 1711

124. Hor Wahibre Jajeti, Jaib/Ibiau§ 1711 - 1700

125. Hor Merneferre Ij/Aja (byl již vasalem Hyksů)§ 1700 - 1676

126. Hor Mernetepre Ini§ 1676 - 1674

127. Hor Džedhotepre Dedumose I., řec. Tútimaios§ ?

128. Hor Džedneferre Dedumose II.§ ?

129. Hor Sewahenre Senebmiu§ ?

130. Hor Meranchre Mentuhotpe V.§ ?

131. Hor Džedanchre Mentuemsaf§ ?

132. Hor Menchaure Senaaib§ ?

133. Hor Nehsej/Nehesej (poslední král XIII. dynastie, „vládl“ v Avaridě, sídle Hyksů)§ ? - do 1633

Jména dalších králů známých jen jmény, pokr. z roku 1676:

Ameni Qemau, Semenkare Iufni/Efni, Semenkare Nebennu/Nebnunni, Sewadžkare, Nedžemibre, Imiramešta/Emrameša, [x]ibre Set (ti všichni snad do roku c. 1700), Merihotpe Ani, Sewadžkare Hori, [x]maatre Ibi (II.), [x]webenre Hor (II.). Se[x]kare, Sechaenre, Mercheperre, Merkare, Seneferibre Senwosret/Sesóstris IV., Usermont, Sechemreseusertawej Sobekhotpe VIII., Maare Sobkhotpe IX., Sechemreneferchau Upuautemsaf, Abai, Aqen, Sebekai, Chuiqer, Se-hekaenre Seanchptah, Nerkare, Sikare (?), Sechemrechuitawej Pentini, Weseribre Senebkaj. 

pokračováním XIII. dynastie je dynastie XVII. (II. thébská)

 

XIV. dynastie, ksojské království, západní Delta

(1786 - 1603)

Jména všech 76 místních panovníků, jak je spočetl kdysi Manethón, neznáme, více než třicet jich je známo jen z velmi poničeného Turínského kanónu, panovníci téměř bez historických památek. Posledním panovníkem „dynastie“ ve známém nástupnictví byl jistý

141. Bebnem či Bebhem (Asiat), jehož vláda v Ksoidě skončila roku 1603. 

[neznámý], Aasehre Nehesej/"Núbijec" (doložen archeologicky, začal vládnout 1786), Chatire, Nebfaure, Sehabre, Merdžefare (doložen archeologicky, vládl c. dva roky), Sewadžkare (srov. stejné jméno ve Třinácté dynastii), Nebdžefare, Ubenre, [x]džefare, [x]ubenre, Auibre, Heribre, Nebsenre (vládl pět měsíců s dvacet dnů), Secheperenre (vládl dva měsíce a jeden den), Džedcharure (dva měsíce a pět dnů), Seanchibre, Kanefertemre (20. král), Sechem[x]re, Kakemetre, Neferibre, A[xx], Chakare, Anchkare, Semenenre Hepu, Džedkare Anati, [x]kare Bebnem (29. král); nezařaditelná jsou jména králů Senefer[x]re, Menibre, Džed[x]re, Saket, Ar[xx], Sa-Sobek (poslední tři jména jsou osobní).   

 

Vláda Hyksů

(XV. - XVI. dynastie, 1720 - 1567, vládly paralelně)

XV. dynastie, „Velcí“ Hyksóvé

(sídelním městem Auaris, kde od 1720 sídlili hyksští šejkové)

 

134. Aqen (první známý král Hyksů)

135. Šarek či Šalek, Hor Maaibre Šeši, řec. Salitis§ 1673 - 1662

136. Jaqobher/Jak-Baal či Jaked-Baal, Hor Meruserre Jaqobher, řec. Bnón či Beón§ 1662 - 1655

137. Chjan či Chajana, Hor Seuserenre, řec. Iannás či Staan§ 1655 - 1615

138. Aa-user-re, Auserre, řec. Apofis I.§ 1615 - 1570

139. Aqenre, řec. Apofis II. (nebo jedna osoba s předcházejícím?)§ 1570 - 1567

140. Asebre Chamudi (?), řec. snad Archlés či Assis (pak byli Hyksóvé králem XVIII. dynastie Ahmosem I. vytlačeni zpět do Palestiny a zde vyhubeni)§ krátce 1567

 

XVI. dynastie, „Malí“ Hyksóvé

(bez časových údajů, lokální knížata jednotlivých kmenů:)

 

(čís. 141 vide XIV. dynastii, archeologicky doložena pouze jména)

142. Anather/Anat-Haddu

142a. Aperanat/Aperenati

143. Semqen

143a. Sekerher, Sokarhor/Sikru-Haddu

143b. Nebuuser Jamu

144. Seneferanchre Pepi III.

145. Nebmaatre

146. Aahetepre

147. Sechaenre Jaqebmu

148. Chauserre Aamu

149. Nebchepešru Apófis III. (?poslední ze XVI. dynastie?)§ kolem 1567

další nápisně doložení: Aanečerire, Meribre, Nubanchre, Nikare II., [x]kare, [x]kare, [x]kare, Wadžed, Chaweserre Qar/Qur, Šenes, Anak/Inek, dvě jména na Turínském kanónu zničena: A[x], Ap[x] 

 

XVII. dynastie, II. thébská

(cca. 1650 - 1567, sídelním městem Théby; je pokračováním dynastie XIII, která existovala v Horním Egyptě do roku 1633)

 

150. Hor Sechemre V. Wahchau Rehotpe§ cca. 1650 - 1647

151. Hor Sechemre VI. Wepmaat Antef/Anjotef V. („Starší“)§ 1647 - 1645

152. Hor Sechemre VII. Heruhirmaat Antef/Anjotef VI. („Mladší“)§ 1645 - 1644

153. Hor Sechemre VIII. Šedtowej Sobkemsaf II.§ 1644 - 1629

154. Hor Sechemre IX. Sementowej Džehuti§ 1629 - 1628

155. Hor Sanchenre Mentuhotpe VI.§ 1628 - 1627

156. Hor Sewadženre Nebirirau I.§ 1627 - 1621

157. Hor Neferkare IX. Nebirirau II.§ krátce 1621

158. Hor Semenre§ cca. 1620

159. Hor Senserenre (= Userenre?)§ 1620 - 1608

160. Hor Sechemre X. Šedwast§ 1608 - 1605

161. Hor Nubcheperre Antef/Anjotef VII.§ 1605 - cca. 1600

162. Hor Senachtenre Ahmose§ ?

163. Hor Seqenenre I. Tao I. („Starší“, současník Apofia I.)§ ?

164. Hor Seqenenre II. Tao II. („Udatný“)§ ? - 1577

165. Hor Wadžcheperre Kamose§ 1577 - 1570

Panovník nezařaditelný stejně jako již uvedení: Heqa-Ptah