Da-Dan

Daaové§ viz Dahové

Dácia Ápúlensis, římská provincie, dn. Sedmihradsko; srov. Dákové§ 775, 700, 650, 10

Dadaršiš z Persie, Dáreiův satrapa Baktrie§ 521

Dadasa, pevnost v Kappadokii§ 67d

Flávius Dadés, ibérský dyn.§ 75+

Dadilu z Kaska, k.§ 740, 738 

Dafidás/Dafitás z Telméssu, literát§ 138

Dafnai, eg. Tahapanes, Tahpanhes, m. ve vých. Deltě s tábory kárských a iónských žoldnéřů v egyptských službách, arab. Tall Dafanna/Tell Defenneh, na pélúsijském ramenu§ 664, 587, 568

Dafnaios ze Syrákús, strat.§ 407, 405

Dafné, mí. osm kilometrů od Antiocheie nad Orontem, srov. pod Kolossos v sedmi divech světa, dn. Harbiye v prov. Hatay v TR§ 245, 169, 166, 113, 69, 41, 31-, 37+, 113+, 129+, 162+    

Dafnis z Kýrény, gen. -nida, zkorumpovaný sluha Níkokratův§ 96

Dafnis z Abýdu, tyr.§ 512

Dafnis z Mílétu, architekt§ 353

Dagan, řec. Dagón, filistínský bůh s kultovním centrem v Azótu§ 147

Dagestán, údělná republika Ruské federace§ 91+ a viz pod Dahové

Dagon, mí. v Palaistíně§ 135

Dahové, Dáhové, Daové, Daoi, jiné jméno pro Západní Saky-Massagety/Skythy, srov. Dáaové; podle jiných domněnek íránský kmenový svaz žijící východně od Kaspiku na území dn. Turkmenistánu§ 679, 328, 282, 217, 38+, 45+, 61+  

Součástí Dahů podle všeho byli původě též Parnové, tedy Parthové. Dahistán je jiné jméno pro Hyrkánii. S novodobým Dagestánem, údělnou ruskou mnohonárodní republikou na západním břehu Kaspiku, nemá jméno D. nic společného: slovo Dagestán/"Země hor" se skládá z perského stán, země, a turkického dağ/dag, hora (persky a arab.: Dághistán, tur.: Dáğistan).

Dáchla, ad-Dáchla, arab., oasa západně od Nilu v ET§ 524

Daidán§ viz Dédán

Pompéius Daidúchos z Athén§ arch. 164+ 

Daje, země v horách Armenie n. Médie§ 699

Dáimachos§ viz Déimachos

Dáimenés, sicilský žoldnéř§ 397

Daisitiátové, lat. Daesitiátae/Daezitiátae, pannonský kmen§ 120, 6+, 8+, 9+   

Daiviet§ viz Namviet

Daja, angl. Daya, ř. v Uríše§ 260

Dajaukku, Dajukku§ viz Déiokés z Médie

Dakkúru§ viz Bít Dakkúri

Dákové, řec. Dákoi, Dákiá, lat. Dácí, Dácia, Dákia, ethnická skupina či kmenový svaz neznámého původu§ 339, 278, 200, 112, 108, 60, 55, 50, 45, 44, 35, 31, 29, 14, 13, 10-, 6+, 61+, 69 až 71+, 84 až 87+, 90+, 98+, 100+, 101+, 105 až 107+, 109+, 118+, 147+, 157+, 159+   

Snad původně jeden z kmenů či klanů thráckých Getů, pozd. pak přímo označení pro Gety nebo národ blízký, srov. tam; starší řec. označení je Dáoi, z toho lat. Dávus/jméno pro otroky. Dákové a Getové hovořili stejným jazykem. Zřejmě původně hellénské označení pro pravobřežní Gety severně od Haimu, později možná pro getské obyvatele žijící západně při Dunaji (v provincii), kdežto vlastní Getové východně u Pontu (mimo provincii) v dn. Rumunsku, Moldově a Ukrajině; v letech 107 - 272 n. l. řím. provincie na území dn. Rumunska, po jejich vyklizení Auréliánem pro uchování lesku říše vytvořena jižně od Dunaje na území dn. BG provincie Dácia rípensis a mediterránea, viz pod Germáni a Getové.

Dakšin§ viz Dekánská plošina

daktylios§ viz prsten

Dala'il z Arábie, s. Abí-jatího (?)§ 651

dalekohled§ 28 a pod astronomie

Dalmatia, Dalmacie, Dalmatové, též Delmatia, Delmatové, rozsáhlý konglomerát ill. kmenových svazů a jeho území, od ill. delma/dalma, ovce§ 385, 181, 167, 158, 156, 155, 136, 119, 78, 52, 51, 49, 48, 46, 44, 35 - 33, 16, 11, 9-, 6+ až 10+, 14+, 17+, 18+, 20+, 28+, 42+, 66+, 69+, 71+, 89+, 103+, 116+    

dálnice, silnice dálničního typu v Římě§ 123

Daltá n. Taltá, k. v Ellipi, o. Nibého a Išparabáry§ 737, 714

Dámagón ze Sparty, jeden z oikistů Trachínské Hérákleie§ 426

Dámagetés ze Sparty, o. efora a jednoho ze „Sedmi“ Chílóna§ 556

Dámagétos z Iálysu, k.§ 668

Damannó z Lýdie, manž. Kadyova, vražedkyně§ 757

Dámarété ze Syrákús§ 1. dc. Thérónova, manž. Gelónova a Polyzálova, 491, 483, 480, 477, 396; 2. 215, 214, d. Hieróna II.

dámaréteia, dámaráteion, syrákúská mince, Sikelióty zvaná padesátilibrovka, pentékontalitron§ 480

Dámarátos (dór.), ión.-att. Démararátos:

Dámarátos z Efesu§ 4 (Ol.), 1 n. l. (Ol.)

Dámarátos z Korinthu, s. Bakchidy§ 640

Z vlasti utekl po Kypselově protibakchiadovském puči. Dorazil do Itálie s řemeslníky, kteří naučili Etrusky umění korinthských vás. Oženil se s Etruskyní Tanaquil a stal se otcem L. Tarquinia Prisca, pátého k. římského, a Arrúta/Árúnta. Toho synem byl Egérius, jeho L. Tarquinius Collatínus, cos. roku 509 (jehož ženou byla Lucrétia, d. Sp. Lucrétia Tricipitína); jiný D. z K. byl politik a řečník, vůdce promakedonské strany v Korinthu; jiný D. byl ž. Aristotelovým

Dámarátos z Messénie (?), olympioníkos, o. tyr. v Élidě Aristotíma§ 271

Dámarátos ze Sparty§ 1. 739, 510, 508, 491, 399, k., syn Aristónův; 2. 207, o. Nábidův

Dámarátos z Rhodu, strat.§ 321

Damás, strat. v Syrákúsách§ 339

Damás n. Dámasiás z Kydónie§ Ol. 25+

Dámasandr᧠viz Tímandrá

Damasénór z Mílétu, tyr.§ 611

Dámasiás z Amfipole§ 320 (Ol.)

Dámasiás z Athén§ 1. arch. 639; 2. arch. 585-583 (nebo až 580), vnuk čís. 1?

Dámasippos z Pelly, revolucionář§ 163, 162

Dámasistratos z Chiu, o. historika Theopompa§ 378

Damaskos, řec. sídel. m. Koilé Syrie§ 773, 740, 738, 732, 518, 333, 322, 311, 261, 242, 218, 144, 125, 95, 88, 85, 84, 76, 69, 64, 63, 47, 43, 36, 23, 10-, 30+, 49+, 66+    

Zřejmě nejdéle trvale obývané město planety. V hellénismu přechodně Démétrias; slovo předsemitské nebo souvisí s aram. „šumění vody“ (?), eg. Api/Upi (jméno provincie) a Tamasqu či Dumáqu, v západosem. jazycích Aram, v bab. (al-Amarna) a ass. Timašqu, Timašqa, Dimašqu n. Iméri, Iméríšu, Ša-iméríšu ("země oslů"), dn. arab. Dimašq aš-Šám („severní“), něm. Damaskus, franc. Damas, čes. Damašek. Město dobyto na (Východo)Římanech 18. září 634 muslimskými Araby pod velením Chálida ibn al-Walída.

Dámasos z Athén, přivedl epoikii do Teu§ 650

Dámasos z Kúria na Kypru, k. (jiný D. byl bratrem Démokritovým a jiný papežem, který zemřel r. 384 n. l. a zavedl do křesťanství veršované náhrobní nápisy)§ 709

Damaspiá z Persie, manž. Artaxerxa I., m. Xerxa II.§ 424

Dámidás z Messénie, jeden z volených strat. autokratorů§ 724

Dámippos z Makedonie, posel Filippa V.§ 212

Dámis z Megalopole, žoldnéř v Alexandrově armádě, představitel Spolku Arkadů§ 318, 315

dámiúrgos, démiúrgos, úředník v Élidě, člen předsednictva nejvyšších volených úředníků§ 370

Damnaios, o. velekněze Iésúa§ 62+

damnátió memoriae, trest výmazu z paměti; panovnické jméno zmizelo z úředních záznamů§ 96+, 138+ 

Dámo-, démo-§ viz také pod Démo-, démo-

dámódes, dámódové, blíže neznámá sociální vrstva ve Spartě§ 397

Dámofantos z Élidy, hipparchos§ 219

Dámofilos z Boiótie, boiótarchos mezi roky 215 až 208§ 215

Dámofilos z Henny, velkostatkář, „megaloplútos“, manž. Megallidy; na začátku povstání za svou krutost ke služebnictvu sťat sekyrou v hennském divadle§ 138

Dámofilos, sochař a malíř§ 494

Dámofón z Písy, k., gen. Dámofónta§ 644, 588, 580

Dámokleidés z Théb, jeden z Pelopidův souspiklenců§ 379

Dámoklés z Argu, aristokratický pučista§ 195

Dámokratidás z Argu§ 1. k., 576; 2. vůdce démokratů, 417

Dámokritos z Acháie, strat.§ 149, 148

Dámokritos z Kalydónu, strat.§ 200, 199, 193-192, 191

Dámón z Athén§ 1. filosof a hudebník, gen. Dámóna [vyslovoval prý své jméno krátce: Dămón]§ 450, 362; 2. manž. Agaristy, 415 

Dámón z Delf§ 132 (Ol.)

Dámón z Kentoripy, tyr.§ 397

Dámón z Kýrény, blíže neznámý spisovatel, není v CSD

Dámón z Thúrií§ 376 (Ol.), 372 (Ol.)

Da'mot/Di'amat, Da'mat, D'MT, království v Eritreji a Tigraji§ 600

Aksum je snad pokračováním prvního státního útvaru na severoeth. území, království D'MT se sídelním městem v lokalitě Jecha/Jicha (Yeha) v Tigray. Království existovalo možná už v 8. století. Do té doby kladou archeologové vznik paláce; mladší odhad je až 6. – 5. století, nicméně je nejstarší stavbou v Ethiopii a východní Africe. Míval kdysi osm pater a základnu o šedesáti na šedesát metrů. Prvním doloženým králem byl W’RN HYWT s titulem mlkn, král, další tři byli mukarribové "Da'matu a Saby": RD‘M, RBH, LMN. Souvislost se Sabou není jasná stejně jako datace. V Jeze stál chrám sabejského/maribského boha Almaqáha. Kolem roku 500 byla Jecha zničena neznámo kým a po staletích temna se vynořil Aksum.

Dámotelés z Aitólie, diplomat Spolku§ 190, 189

Dámotelés ze Samu, tyr.§ 600

Damqi z Babylónu, náhradní král§ 671

Damúrás, Danurís, Tamyrás, ř. ve Foiníkii již. od Bérýtu, dn. arab. Nahr Dámúr§ 218

Dámusi z Kitia, k.§ 709

Danala, mí. v Galatii§ 66

Ɖà Nẵng, Danang, m. ve středním Vietnamu§ 175

Danaos, k. v Argu§ 700

Danaé, d. Akrisiova, ka v Argu§ 700, 245

Danaé z Alexandreie, tchyně Tlépolemova§ 203

Danaé, dc. epikúričky Leontie, milenka Sófronova§ 245

Danaové, „mořský národ“, Danuna či Danunijim z řec. Danaoi, Danawoi; srov. pod Kilikie§ 715

Dandanikové, Dandarikové, Dandariové, Dandarie či Dandanie, skythský kmenový svaz kolem Maiótského jezera§ 775, 393, 71-, 45+ 

Dandés z Argu§ 472 (Ol.)

Daniél, jedna z knih židovského Starého zákona pojmenovaná podle její ústřední postavy, babylónského Žida a hodnostáře u dvora chaldajských králů § 165

Dánsko, novodobý stát; Dánové viz Maióti§ 113

Danthéléthové§ viz Denthélétové

Dánúbios, Dánuvius§ viz Istros

Danuna, Danunijim§ viz Danaové a Kilikie