Dynastové V. (Peršané, východ 3)

Seznamy vládců starého světa, v.

 

V této části:

 

xxxi. Lýdie, xxxii. Médie, xxxiii. Persie/Achaimenovci, xxxiv. Orrhoéné

 

 

 

 

XXXI. Králové Lýdů (obě tradice)

 

1. Ardeios§ 757-721

 

2. Alyattés I.§ 721-707

 

3. Mélés§ 707-695

 

4. Kandaulés (alias Myrsilos n. Sadyattés I.)§ 695-678; do roku 716

 

5. Gygés§ 678-643; 716-687

 

6. Ardys (-yés)§ 643-617; 678-629

 

7. Sadyattés (II.)§ 617-611; 629-617

 

8. Alyattés II.§ 611-560; 617-560

 

9. Kroisos§ 560-547; 560-547

Chronografové vedli další jména lýdské panovnické posloupnosti. Po Alyattovi měli vládnout dvojčata Kadys a Ardys. Když Kadys (gen. Kadya) zemřel, usurpoval na dva roky vládu jistý Spermos, teprve pak panoval Ardys. Po něm kraloval Mélés, který byl na tři roky v Babylónu a zastupoval ho Sadyattés, syn Kadya z rodu Tylónů/Hérákleovců. Po Mélétovi panoval Myrsos a podruhé Saddyatés, poslední z Hérákleovců (ted nikoli Kandaulés).  

 

XXXII. Králové Médů

 

1. Arbakés/Varbakés§ (808), 800-780

 

2. Mandakés, Mandaukés§ 780-760

 

3. Sósarmos§ 760-730

 

4. Artykás§ 730-708

 

5. Déiokés (II.)§ 708-647

 

6. Fraornés, -tés (II.)§ 647-625

 

7. Kyaxarés§ 625-585

 

8. Astyagés§ 585-550

 

(připojeno personální unií k Persii)§

 

9. Fraornés, -tés (III.)§ 522-521

 

10. Baryaxés§ ?-324

 

V historii zmiňovaní Déiokés I. a Fraornés I. nebyli pravděpodobně králi všech Médů, ale jen hlavy jednotlivých kmenů. Uspořádání kmenového svazu Médů bylo totiž konfederativní.

V podání Diodórově vládl Arbakés 28 let, jeho syn Mandakés padesát, Sósarmos třicet, Artykás padesát, Arbianés 22, Artaios čtyřicet, Artynés 22, pak panoval Astibarás a po něm dosedl na trůn jeho syn Aspandás, známý Hellénům jako Astyagés.

 

 

XXXIII. Králové Peršanů

dynastie Achaimenova

 

1. Achaimenés (= Hachámaniš), dynasta§ kolem roku 650

 

2. Teispés (= Čišpi), dynasta§ před rokem 645

 

3. Kýros I. (= Kuraš), kmenový svaz se rozdělil na Anšan a Persii§ 645-590

 

4. Ariaramnés, vládl současně s Kýrem I. v Persii§

 

5. Kambýses I., král v Anšanu§ 590-559

 

6. Arsamés, král v Persii, současník§

 

7. Kýros II. Velký, král Anšanu, pod svou moc dostal i Persii§ 559-530

 

8. Hystaspés, odstavený vládce Persie (= Vištašpa), současník§

 

9. Kambýsés II. (= Kambudžija)§ 530-522

 

10. (Bardija alias Smerdis§ 522)

 

11. (Gaumáta§ 522)

 

12. Dáreios I. (= Darajawahuš)§ 522-486

 

13. Xerxés I. (= Chšajárša)§ 486-465

 

14. (Artabános§ 465)

 

15. Artaxerxés I. Makrocheir (= Artachašatra)§ 465-424

 

16. Xerxés II.§ 424-423

 

16. a. Sekydiános/Sogdiános§ 423

 

17. Dáreios II. Nothos§ 423-404

 

18. Artaxerxés II. Mnémón (alias Arsakés)§ 404-359

 

19. Artaxerxés III. Óchos§ 359-338

 

20. Arsés§ 338-336

 

21. Dáreios III. Kodomannos§ 336-330

 

22. Artaxerxés IV. alias Béssos§ 330-329)

 

23. (Alexandros III. Makedonský§ 330-323)

 

Titul "perského" krále "král králů Íránu a Neíránu/šáhánšáh Érán ud Anérán" obnoven až roku asi 224 n. l.

 

dynastie Sásánova

 

24. Ardašír I.§ c. 224-241; v letech 240-241 spoluvláda se synem Šápúrem I.

 

25. Šápúr I.§ 241-c. 270

 

26. Hormizd I.§ c. 270-271

 

27. Bahrám I.§ c. 271-276

 

28. Bahrám II.§ c. 276-293

 

29. Bahrám III.§ 293

 

30. Narsé§ 293-302

 

31. Hormizd II.§302-309

 

32. Ádhar Narsé§ 309

 

33. Šápúr II.§ 309-379

 

34. Ardašír II. 379-383

 

35. Šápúr III.§ 383-388

 

36. Bahrám IV. 388-399

 

37. Jazdegert I. 399-420

 

Roku 632 vpadli do Íránu muslimští Arabové, roku 636 po bitvě u Qádisíje a roku 642 u Nahávandu byli Peršané pod posledním ze sásánovských králů Jazdegertem III. a posledním z rodu se spojenci poraženi, král roku 651 v Mervu na útěku loupežně okraden jakýmsi mlynářem.  

 

 

XXXIV. Vládcové v Orrhoéně, dynastie Maz´úrů atd.

 

1. Arjaw (Ariaos) alias Orháj bar Chewj᧠132-127

 

2. ‘Abdú bar Maz‘úr§ 127-120

 

3. Fradašt bar Gebar‘ú§ 120-115

 

4. Bakrú I. bar Fradašt§ 115-112

 

5. Bakrú II. bar Bakrú I. (samostatně)§ 112-94

 

6. Bakrú II. s Ma‘nú I. (Mannos)§ 94

 

7. Bakrú II. s Abgar I. Péqá (“Němý”)§ 94-92

 

8. Abgar I. Péqá (samostatně)§ 92-68

 

9. Abgar II. Ariamnés bar Abgar I.§ 68-53

 

10. přímá vláda Parthů§ 53-52

 

11. Ma'nú II. Alláhá („Bůh“), ř. Mannos§ 52-34

 

12. Paqurí (Pakoros)§ 34-29

 

13. Abgar III.§ 29-26

 

14. Abgar IV. Summáqá („Rudý“)§ 26-23

 

15. Ma'nú III. Saflúl (“rostlina aristolochie”)§ 23-4

 

16. Abgar V. Ukkámá ('Černý'), 1. vláda§ 4 př.n.l.-7 n.l.

 

17. Ma'nú IV. bar Ma‘nú III.§ 7-13

 

18. Abgar V. Ukkámá, 2. vláda§ 13-50

 

19. Ma‘nú V. bar Abgar V.§ 50-57

 

20. Ma‘nú VI. bar Abgar V.§ 57-71

 

21. Abgar VI. bar Ma‘nú VI.§ 71-91

 

22. obsazeno Sanatrukem (Sinatrokés), králem armenským§ 91-109

 

23. Abgar VII. bar Ízat, b. č. 27§ 109-116

 

24. římská okupace, interregnum§ 116-118

 

25. Jalúd (Jalodos) a v Edesse protikrálem Fratamáspat (Parthamáspatés) bar Chusraw (Osroés v Parthii)§ 118-122

 

26. Fratamáspat (Parthamáspatés) samostatně§ 122-123

 

27. Ma'nú VII. bar Ízat, b. č. 23§ 123-139

 

28. Ma‘nú VIII. bar Ma‘nú VII., 1. vláda§ 139-163

 

29. Wá‘il bar Sachrú§ 163-165

 

30. Abgar VIII. bar Ma‘nú VIII.§ 165-167

 

31. Ma‘nú VIII. Filorhómaios, 2. vláda§ 167-179

 

32. Abgar IX. Veliký bar Ma‘nú VIII. (L. Septimius Abgarus), samostatně§ 179-214

 

33. Abgar IX. se svým synem Abgarem X. (Severus Abgarus)§ 214-216

 

34. římská kolonie, titulárním vládcem (žil v Římě) Antoninus Mannus, Ma‘nú IX. bar Abgar IX.§ 216-242

 

35. obnova přímé královlády, Abgar XI. Fraatés bar Ma‘nú IX.§ 242-244

 

36. přímá římská vláda§

 

•